Zpráva

Pracovní skupina pro naplňování Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje

O pracovní skupině

Členové řídící skupiny rozhodli na 18. jednání dne 23. 6. 2011 o vytvoření této pracovní skupiny.

Jedná se o pracovní skupinu složenou ze zástupců krajského úřadu, obcí s rozšířenou působností, nestátních neziskových organizací, které realizují sociální služby a aktivity pro příslušníky romské komunity žijící na území kraje a dalších subjektů vzájemně spolupracujících v oblasti integrace příslušníků romské komunity.

Hlavní úlohou této pracovní skupiny je úzká spolupráce a kooperace zástupců všech institucí zainteresovaných do problematiky integrace romské komunity na území Moravskoslezského kraje za účelem zpracovávání podkladů pro tvorbu strategie integrace příslušníků romských komunit Moravskoslezského kraje a jejího následného naplňování, implementace strategií a koncepcí národního charakteru a také mapování a vyhodnocování situace v oblasti integrace romské komunity na území Moravskoslezského kraje.

Seznam členů pracovní skupiny

Jméno a příjmení, titul, funkce Kontakt – e-mail, telefon
Mgr. Hana Sobková, PhD.
vedoucí sociálních služeb, Eurotopia Opava, o. p. s
774 883 619
hana.sobkova@eurotopia.cz
Romana Dudušová
romský poradce města Bruntál
554 706 143
romana.dudusova@mubruntal.cz
Aranka Obodová
romský poradce, Magistrát města Frýdek-Místek
558 609 316
obodova.aranka@frydekmistek.cz
Mgr. František Fojtík
vedoucí odboru sociálních věcí, město Krnov
554 697 565
ffojtik@mukrnov.cz
Mgr. Bc. Milan Kozák
Styčný důstojník pro národnostní menšiny
milan.kozak@osu.cz
Mgr. Lucie Mastná
Vzájemné soužití, o. p. s.
777 760 192
helpale@vzajemnesouziti.cz
Mgr. Lucie Škvaridlová
Koordinátor sociálního začleňování, Magistrár města Ostrava
599 443 854
lskvaridlova@ostrava.cz
Bc. Hana Cronová
ARKA CZ, o.s.
597 454 155
arka@email.cz
Mgr. Martin Pleva
Koordinátor pro národnostní menšiny, Městský úřad Orlová
596 581 440
martin.pleva@muor.cz
Mgr. Jana Kanichová
Odbor zdravotnictví KÚ MSK
595 622 773 
jana.kanichova@msk.cz
Lubomír Kuznik
Městská policie Karviná
596 309 359
lubomir.kuznik@karvina.cz
Bc. Daniela Puschová
romský poradce, Magistrát města Opava
553 756 679
daniela.puschova@opava-city.cz
Bc. Libuše Sobková
Odbor zdravotnictví KÚ MSK
595 622 666
libuse.sobkova@msk.cz
Ing. Václava Martinásková
Odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSK
595 622 468
vaclava.martinaskova@msk.cz
Bc. Peter Hančin
Odbor sociálních věcí KÚ MSK
595 622 279
peter.hancin@msk.cz

Krajským koordinátorem pro naplňování Strategie romské komunity
je Bc. Peter Hančin, tel. 595 622 279, e-mail: peter.hancin@msk.cz

frame-scrollup