Zpráva

Pracovní skupina pro naplňování Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje

Členové řídící skupiny rozhodli na 18. jednání dne 23. 6. 2011 o vytvoření této pracovní skupiny.

Jedná se o pracovní skupinu složenou ze zástupců krajského úřadu, obcí s rozšířenou působností, nestátních neziskových organizací, které realizují sociální služby a aktivity pro příslušníky romské komunity žijící na území kraje a dalších subjektů vzájemně spolupracujících v oblasti integrace příslušníků romské komunity.

Hlavní úlohou této pracovní skupiny je úzká spolupráce a kooperace zástupců všech institucí zainteresovaných do problematiky integrace romské komunity na území Moravskoslezského kraje za účelem zpracovávání podkladů pro tvorbu strategie integrace příslušníků romských komunit Moravskoslezského kraje a jejího následného naplňování, implementace strategií a koncepcí národního charakteru a také mapování a vyhodnocování situace v oblasti integrace romské komunity na území Moravskoslezského kraje.

Seznam členů pracovní skupiny

Poř. č. Jméno a příjmení, titul Funkce Kontakt – e-mail, telefon
1. Mgr. Hana Sobková, PhD.

OSVČ

vedoucí pracovní skupiny

774 883 619
hana.sobkova@gmail.com

2. Paulína Toráčová romský poradce města Bruntál 554 706 143
paulina.toracova@mubruntal.cz
3. Aranka Obodová romský poradce, Magistrát města Frýdek-Místek 558 609 332
obodova.aranka@frydekmistek.cz
4. Mgr. Bc. Milan Kozák Styčný důstojník pro národnostní menšiny milan.kozak@osu.cz
5. Mgr. Lucie Mastná Vzájemné soužití, o. p. s. 777 760 192
helpale@vzajemnesouziti.cz
 
6. Mgr. Jan Mochťák Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách 725 736 355
mochtak.jan@vlada.cz
7. Mgr. Lucie Škvaridlová

Koordinátor sociálního začleňování, Magistrát města Ostrava

1. zástupce pracovní skupiny

599 443 854
lskvaridlova@ostrava.cz
8. Bc. Hana Cronová ARKA CZ, o.s. 597 454 155
arka@email.cz
9. Mgr. Jana Kanichová Odbor zdravotnictví KÚ MSK 595 622 773
jana.kanichova@msk.cz
10. Ing. Václava Martinásková Odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSK 595 622 468
vaclava.martinaskova@msk.cz
11. Bc. Peter Hančin Odbor sociálních věcí KÚ MSK 595 622 279
peter.hancin@msk.cz
12. Mgr. Jiřina Lízalová Koordinátor sociálních služeb a národnostních menšin MěÚ Orlová 596 581 448
jirina.lizalova@muor.cz
13. Mgr. Dagmar Petříková ředitelka Odboru zaměstnanosti Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ostravě 950 143 512
dagmar.petrikova@uradprace.cz
frame-scrollup