Zpráva

Představení Informačního systému sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Krajský úřad Moravskoslezského kraje pořádá seminář určený pro poskytovatele sociálních služeb zaměřený na aktuálně vyhlášený Dotačním program na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2019 a jeho podmínky a na připravovaný Informační systém sociálních služeb. Současně bude věnována pozornost otázce sítě sociálních služeb, pověření závazkem veřejné služby a vyrovnávací platbě.

Bližší informace včetně přihlašovacího formuláře

frame-scrollup