Zpráva

Prevence kriminality

Z pohledu teorie je prevence kriminality definována jako nerepresivní strategie boje s trestnou činností. Zabývá se eliminací sociálně patologických jevů a snižováním motivů a příležitostí k páchání trestných činů. Vzhledem k velkému množství příčin, které kriminalitu ovlivňují a které se dotýkají mnoha oblastí života lidské společnosti, včetně sociální politiky, trhu práce, vzdělávání, trávení volného času aj., je účinnost přijímaných preventivních opatření vždy podmíněna spoluprací všech zainteresovaných subjektů.

Kontaktní osobou je Mgr. Petra Havláková, tel. 595 622 162, e-mail: petra.havlakova@msk.cz

frame-scrollup