Zpráva

Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Vzhledem k rozsáhlosti činností nutných ke zpracování SPRSS bylo navrženo postupovat ve 3 fázích:

 1. fáze bude zaměřena na stabilizaci současného stavu:
  • stabilizace stávající sítě poskytovatelů sociálních služeb v kraji;
  • prostor pro vytvoření efektivní organizace práce – vytvoření pracovních skupin zaměřených na úkol;
  • zmapování stávající situace (popis a analýza území, existujících zdrojů, potřeb, analýzu a vymezení poskytovatelů sociálních služeb);
  • Výstupem bude střednědobý plán na období 2008 – 2009.
 2. fáze bude zaměřena na vytváření systému rozvoje sociálních služeb v kraji:
  • jednání a dohoda mezi subjekty o převzetí veřejného závazku za určité druhy služeb;
  • návrh systému financování sociálních služeb v kraji (např. procentní spoluúčast kraje u jednotlivých druhů služeb a navržení vývojové křivky podpory či útlumu);
  • definice podmínek pro podporu vzniku nových služeb s ohledem na její potřebnost v kraji.
  • Výstupem bude střednědobý plán na období 2010 – 2014.
 3. fáze bude zaměřena na rozvoj sociálních služeb a vytvoření strategie k jejich zajištění:
  • plán k vytvoření sítě místně i typově dostupných sociálních služeb;
  • vytvoření sítě poskytovatelů, kteří budou mít garanci stabilního financování v následujících letech;
  • vytvoření systému sledování a vyhodnocování plánu rozvoje.
  • Výstupem bude střednědobý plán na období 2015 – 2020.
frame-scrollup