Zpráva

Projekt MPSV s názvem Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb

V souvislosti s potřebou sjednocení dosavadních procesů plánování sociálních služeb na obcích, kterých by mělo být využito při zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v kraji rovněž rada kraje usnesením č. 38/1667 ze dne 7. 12. 2005 souhlasila se zapojením Moravskoslezského kraje do projektu "Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb", který na základě veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí (dále "MPSV") realizují 4 organizace. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a vládou ČR.

Základním obsahem projektu bylo:

  • vytvoření metodik pro plánování sociálních služeb na regionální úrovni podporující spolupráci zástupců uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů;
  • vyškolení "krajských metodiků" (vzdělavatelů) připravených poskytovat pro potřeby obce/regionu vzdělávací programy a zabezpečit následnou metodickou podporu při plánování sociálních služeb;
  • zpracování návrhu na další metodické vedení systému plánování sociálních služeb.

Z každého kraje realizátoři projektu vybrali ze všech přihlášených cca 5 osob – metodiků komunitního plánování (vzdělavatelů), kteří se účastnili ročního vzdělávacího programu (únor 2006 – únor 2007). Metodici mají kompetence vzdělávat a poskytovat metodickou podporu zpracovatelům plánů na úrovni obcí a regionů. Za Moravskoslezský kraj vzdělávací program absolvovali 4 metodici, které MPSV certifikovalo na semináři, který se konal na půdě krajského úřadu dne 28. 3. 2007:

Mgr. Jana Žáčková komplan@seznam.cz 724 715 454
Mgr. Kateřina Krčmářová komplan@seznam.cz 608 232 221
Mgr. Šárka Hlisnikovská komplan@seznam.cz 737 169 777
Bc. Ivana Metelková komplan@seznam.cz 732 663 006
frame-scrollup