Zpráva

Protidrogová prevence

Moravskoslezský kraj se věnuje drogové problematice a problematice závislostního chování systematicky od roku 2003. Záměrem Moravskoslezského kraje je řešit problematiku drog a závislostí komplexně, širokospektrálně s cílem udržovat rovnováhu mezi protidrogovou prevencí a drogovou represí.

Kontaktní osobou je Mgr. Jitka Marková, tel. 595 622 762, e-mail: jitka.markova@msk.cz

frame-scrollup