Zpráva

Prováděcí dokument k Metodice pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016 schválilo Přílohu č. 8 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 – „Metodika pro aktualizaci krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“ a navrhlo Radě kraje vydat prováděcí dokument, který upraví a rozpracuje hlavní oblasti metodiky zaměřené na procesní postup formálních náležitostí a časových lhůt pro zabezpečení aktuální krajské sítě.

V souladu s tímto Rada kraje na své schůzi dne 27. 6. 2017 schválila usnesením č. 16/1409 Prováděcí dokument k Metodice pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, který je nedílnou přílohou Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020 a jeho aktualizací, a kterým se, s účinností k 1. 7. 2017, mění jednak pravidla pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a také její podoba.

frame-scrollup