Zpráva

Rekonstruovaný Domov Vítkov poskytuje seniorům důstojné zázemí

Kompletní rekonstrukce Domova Vítkov za zhruba 58 milionů korun je u konce.

Klienti se přestěhovali z dočasného ubytování do nového komfortního bydlení. Investiční akci s názvem Rekonstrukce objektu Domova Vítkov, která odstartovala v říjnu 2015, podpořil Moravskoslezský kraj zhruba 33 miliony korun, Ministerstvo práce a sociálních věcí přispělo necelých 25 milionů korun.

„Domov před rekonstrukcí neposkytoval klientům důstojné podmínky a potřebné soukromí vzhledem k malému prostoru i nedostatečné kapacitě sociálního zázemí,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil. „Po úpravách vnitřních dispozic budovy má nyní 81 seniorů k dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, na každém patře je společenská místnost, vznikla také nová terasa ve vnitřní části atria i parkovací stání před domovem,“ dodává náměstek Jiří Navrátil.

Domov je určen lidem, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby například z důvodu vysokého věku, duševního nebo jiného onemocnění. Kapacita domova byla stavebními úpravami snížena z původních 106 míst na 81. Kvůli náročnosti celé rekonstrukce byla akce rozdělena do dvou etap, uživatelé byli po dobu rekonstrukce přestěhování do náhradních prostor nemocnice Vítkov, která je odloučeným pracovištěm Nemocnice Nový Jičín.

„Rekonstrukce domova završila další investiční akci realizovanou v rámci procesu humanizace pobytových sociálních služeb realizovaného Moravskoslezským krajem a je dokladem toho, že jsou významně podporována území, která se dislokačně nachází na okraji našeho kraje,“ uvedl Jaroslav Kania, náměstek hejtmana MSK pro finance, investice a majetek.


26. června 2017
frame-scrollup