Zpráva

Rozvojové projekty ze zdrojů EU a jiných zdrojů

Na stránkách věnující se zahraniční finanční podpoře získáte základní přehled o projektech realizovaných krajem v oblasti sociálních věcí.

Projekty, realizované Moravskoslezským krajem, které se dotýkají sociální oblasti, jsou rozděleny na projekty neinvestičního a investičního charakteru.

frame-scrollup