Zpráva

Setkání kraje s obcemi k problematice individuální svozové dopravy

Ve čtvrtek 8. března 2018 se pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální záležitosti Jiřího Navrátila, MBA uskutečnilo setkání s více než 70 zástupci obcí k individuální svozové dopravě.

Cílem setkání bylo zprostředkovat účastníkům setkání informace o možnostech zavedení, či rozvoje individuální svozové dopravy, zaměřené zejména na dopravu seniorů či zdravotně znevýhodněných osob za účelem zvýšení kvality jejich života.

Své zkušenosti s realizací svozové dopravy prezentovala za Nadaci Charty 77/Konta Bariéry paní Ing. Gabriela Švagrová, za obec Rychvald paní starostka Mgr. Šárka Kapková a za Místní akční skupinu Opavsko pan Ing. Jiří Krist. Legislativní rámec zabezpečení individuální svozové dopravy byl prezentován zástupcem odboru dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Následně proběhla živá diskuse a sdílení vlastních praxí v rámci dalších měst či obcí.

Velice si vážíme snahy jednotlivých obcí o zkvalitnění života pro seniory, zdravotně znevýhodněné či další skupiny obyvatel. Prezentace příkladů dobré praxe, neocenitelné zkušenosti realizátorů, které tady zazněly, a nakonec i živá diskuze která následovala, dokazují, že toto téma se může stát oblastí, ve které cítíme velký potenciál rozvoje a příležitostí “ říká náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil, MBA. Informace, které byly na pracovním setkání prezentovány, jsou pro případné zájemce dostupné na internetových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz v sociální oblasti.


16. března 2018
frame-scrollup