Zpráva

Sociální práce

Co zahrnují činnosti sociální práce?

Jedná se o základní a odborné poradenství např. v těchto životních situacích:

  • nepříznivá finanční a dluhová situace osob,
  • neodpovídající bydlení (hrozba ztráty bydlení, osoby bez domova),
  • oblast sociálních dávek, sociálních služeb,
  • nezaměstnanost,
  • sociální zabezpečení (dávky důchodového a nemocenského pojištění),
  • rodinná situace atd.

Dále sociální práce zahrnuje asistenci a doprovázení klientů, zprostředkování kontaktů, nezbytné vyřízení zdrojů finančních prostředků, sociální práci v terénu, spolupráci při řešení problému klienta s dalšími institucemi, zprostředkování sociálních a navazujících služeb a mnoho dalších specifických činností s cílem řešení nepříznivé sociální situace klienta a jeho znovuzačlenění do společnosti.

Na koho se mohu obrátit?

Kontakty na pracovníky agendy sociální práce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Mgr. Irena Drijáková, DiS.
irena.drijakova@msk.cz
tel. č. 595 622 539

Mgr. Adéla Petrů
adela.petru@msk.cz
tel. č. 595 622 426

Mgr. Martina Škovránová
e-mail: martina.skovranova@msk.cz,
tel.: 595 622 750

Mgr. Michaela Valentová
e-mail: michaela.valentova@msk.cz,
tel.: 595 622 649

 

frame-scrollup