Zpráva

Standardy kvality sociálně-právní ochrany

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí, kterým je i Krajský úřad Moravskoslezského kraje, povinny se od 1. ledna 2015 při výkonu sociálně-právní ochrany řídit Standardy kvality sociálně-právní ochrany, jejichž kritéria jsou uvedena ve vyhlášce č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany a zahrnují oblasti sociální práce s klientem, standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí a technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany.

Stručné informace o standardech kvality a výkonu sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje naleznete v souvisejících dokumentech v Letáku k výkonu SPOD. Vybrané standardy kvality jsou zveřejněny v celém znění.

frame-scrollup