Zpráva

Stanovení termínu a způsobu dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu roz

Rada kraje svým usnesením č. 38/3356 ze dne 15. 5. 2018 schválila v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (dále jen „Podmínky“) termín pro podání žádostí o dotaci a žádostí o dofinancování od 18. 6. 2018 do 2. 7. 2018.

frame-scrollup