Zpráva

Transformace pobytových sociálních služeb

Transformace sociálních služeb je proces, ve kterém původní ústavní pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením jsou nahrazovány jinými způsoby podpory a pomoci tak, aby tyto osoby mohly žít v přirozeném prostředí životem, který se co nejvíce blíží životu jejich vrstevníků bez postižení. Cílem je umožnit každému člověku žít jako součást společnosti.

Transformace pobytových sociálních služeb (ústavní péče) se stala v Moravskoslezském kraji jednou ze stěžejních oblastí. Moravskoslezský kraj se jednoznačně postavil za nezbytnost řešit problém velkých ústavních služeb. Tyto v řadě aspektů neodpovídají zákonným standardům kvality sociálních služeb a v mnoha směrech nemohou naplnit lidská práva a svobody osob s postižením, které v těchto zařízeních žijí.

Moravskoslezský kraj se stal prvním krajem v České republice, který proces transformace realizuje jako systémovou změnu poskytování sociálních služeb. Dosud bylo vynaloženo téměř 800 mil. korun na více než 40 projektů. Změny se týkají přibližně jednoho tisíce lidí.

Pracovní skupina pro transformaci v Moravskoslezském kraji

Individuální projekty ve vztahu k transformačnímu procesu a jejich výstupy


telefon: 595 622 987
e-mail: gabriela.svobodova@msk.cz
frame-scrollup