Zpráva

Transformace pobytových sociálních služeb

Transformace sociálních služeb je proces, ve kterém původní ústavní pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením jsou nahrazovány jinými způsoby podpory a pomoci tak, aby tyto osoby mohly žít v přirozeném prostředí životem, který se co nejvíce blíží životu jejich vrstevníků bez postižení. Cílem je umožnit každému člověku žít jako součást společnosti.

Transformace pobytových sociálních služeb (ústavní péče) se stala v Moravskoslezském kraji jednou ze stěžejních oblastí. Moravskoslezský kraj se jednoznačně postavil za nezbytnost řešit problém velkých ústavních služeb. Tyto v řadě aspektů neodpovídají zákonným standardům kvality sociálních služeb a v mnoha směrech nemohou naplnit lidská práva a svobody osob s postižením, které v těchto zařízeních žijí.

Moravskoslezský kraj se stal prvním krajem v České republice, který proces transformace realizuje jako systémovou změnu poskytování sociálních služeb.

Pracovní skupina pro transformaci v Moravskoslezském kraji

Individuální projekty ve vztahu k transformačnímu procesu a jejich výstupy


telefon: 595 622 987
e-mail: gabriela.svobodova@msk.cz
frame-scrollup