Zpráva

Transformační proces v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje

Každá příspěvková organizace, ve které je realizován proces transformace zřídila transformační tým, který pracuje na strategii transformace v dané organizaci, vyjednává postup dílčích kroků a zpracovává plán transformace včetně časového harmonogramu. Bližší informace o transformačních záměrech a průběhu transformačního procesu v jednotlivých organizacích najdete na jejich webových stránkách.

V návaznosti na transformační proces pobytových sociálních služeb je realizováno mnoho investičních akcí.

Souhrnný přehled transformačních a humanizačních projektů dle jednotlivých operačních programů za období 2007 – 2015

V období 2007 – 2015 probíhalo čerpání strukturálních fondů z těchto programů:

operační program počet projektů - akcí celkový objem v tis. Kč podíl MSK v tis. Kč kapacita
IOP 6 123 001 15 200 119
ROP 25 411 655 97 040 331 + 30 dílny
Program švýcarsko - české spolupráce 1 45 250 7 016 41
ISPROFIN 3 204 946 90 150 212
OPLZZ (neinvestiční) 2 17 820 23 nerelevantní
celkem 37 802 672 209 429 703 + 30 dílny

Souhrnná data k 1. 3. 2016

Souhrnný přehled ukončených transformačních projektů – akcí za období 2007 – 2015

operační program

počet projektů - akcí

celkový objem v tis. Kč

podíl MSK v tis. Kč

kapacita

IOP

6

123 001

15 200

119

ROP

21

357 279

82 796

331

ISPROFIN

2

154 897

63 394

121

MSK

11

53 000

53 000

93

OPLZZ

2

17 820

23

-

celkem

41

705 997

214 413

664

Shrnující tabulka k 1. 4. 2016

frame-scrollup