Zpráva

V Domově Odry dále rozvíjejí kvalitu poskytovaných sociálních služeb

Domov Odry, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, získal za kvalitní práci personálu a využití Snoezelen konceptu v praxi nový certifikát Snoezelen – MSE proškolené pracoviště. Domov, který poskytuje v regionu sociální služby seniorům, je už mimo jiné držitelem certifikátů Snoezelen za místnost a prostředí, certifikátu Vážka, Ceny kvality v sociální péči i držitelem certifikátu Pracoviště bazální stimulace.

„Pracovníci Domova Odry tak opět potvrdili vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Jejich profesionalita, lidskost a empatie, se kterou vykonávají svou práci, se pozitivně odráží na zdravotním stavu klientů. Všem pracovníkům patří náš dík i gratulace k dalšímu certifikátu“, ocenil práci celého domova Jiří Navrátil, náměstek hejtmana MSK pro sociální oblast.

Domov Odry pracuje s konceptem Snoezelen již od roku 2014, kdy byli v této terapii proškoleni první pracovníci a byla vybavena multismyslová místnost různými technickými pomůckami pro zrakovou, sluchovou, čichovou, taktilně haptickou a chuťovou stimulaci. Klientům je tak nabízeno prostředí, které vytváří pocit klidu, pohody, uvolnění, stimuluje a probouzí zájem. Pracovníci se snaží pobyt v této místnosti zaměřovat na jejich zájmy a záliby. Vycházejí při tom z informací samotných klientů a jejich příbuzných. Do příjemného prostředí Domova Odry patří i řada smyslových koutů vybavených dobovými předměty, kuchyňka z dob našich babiček, na zahradě je instalován „Selský dvůr“, prosklený pavilon, který je součástí smyslové zahrady, chov domácích zvířat, apod. U imobilních uživatelů je Snoezelen prováděn přímo v lůžku.

Koncept Snoezelen-MSE je považován za původní volnočasovou aktivitu, která je propracována jako podpůrná edukační metoda s důrazem na vzdělávání formou zkušeností. Svým rozvojem se tato aktivita stala terapeutickou metodou, jež má svůj řád, systém i pravidla. Podmínkou úspěšné terapie ve Snoezelen-MSE je vybudování vhodného prostředí, osobní nasazení, adekvátní znalosti o konceptu, individuální a empatický přístup. Snoezelen-MSE je určen pro všechny věkové skupiny a typy zařízení. V ČR se uplatňuje především v zařízeních škol, nemocnic, domovů pro seniory a dětských domovů. Snoezelen proškolené pracoviště (formát pdf, velikost 161 kB)

frame-scrollup