Zpráva

V Havířově přibydou lůžka pro seniory

Nových 136 lůžek v domově se zvláštním režimem bude k dispozici seniorům v Havířově. Město Havířov plánuje kompletní rekonstrukci budovy bývalé školy na Mánesově ulici. Rada Moravskoslezského kraje tento záměr vítá. Nově vzniklou kapacitu, která reaguje na potřeby související se stárnutím populace, plánuje zapojit do krajské sítě sociální služeb.

Počet lidí v seniorském věku bude v nadcházejícím období výrazně narůstat. Demografické odhady ukazují, že do roku 2050 se může počet seniorů či osob s demencí zvýšit až o více než 100 tisíc, tedy o více než 50 %. Senioři tak mohou tvořit téměř třetinu všech obyvatel kraje a řada z nich může trpět některou z forem demence.

 „Stárneme. Ať se nám to líbí, nebo ne. Je důležité, abychom mysleli do budoucna a počítali s tím, že pobytové sociální služby budou stále potřebnější. Už dnes převyšuje počet žádostí možnosti těchto zařízení a bývá složité najít pro klienty nová místa. Aby se tento trend nadále neprohluboval, je nutné, abychom byli náležitě připraveni a navyšování potřebné kapacity řešili v předstihu. A nejen to. Tyto domovy musí lidem umožnit žít v důstojných podmínkách. Aby se jim také věnoval odborný personál a aby se na sklonku života cítili dobře. Věřím, že nový domov v Havířově takovým místem bude “, uzavřel náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil.


12. června 2018
frame-scrollup