Zpráva

Vyhlášení nového ročníku soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“

Dovolujeme si Vás informovat o tom, že Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlásil nový ročník soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“.

Přihlášky do dotačního řízení je možné zasílat do 14. 4. 2019. Veškeré informace je možné nalézt na webových stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/cs/35209.

V případě dotazů se obracejte na Oddělení metodické podpory MPSV, a to na Ing. Michala Špačka (221 923 382, michal.spacek@mpsv.cz).


18. března 2019
frame-scrollup