Zpráva

Výroční setkání k realizaci Senior pointů v Moravskoslezském kraji

Ve středu 22. 1. 2020 se v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskutečnilo Výroční setkání k realizaci Senior Pointů v Moravskoslezském kraji.

Cílem setkání bylo zhodnotit dosavadní činnost Senior Pointů provozovaných ve městech Moravskoslezského kraje, a to z pohledu zástupců provozovatelů a zástupců měst. Provozovatelé představili jejich aktivity, příklady dobré praxe, plány do budoucna, ale i statistické údaje.

Senior Point je místo, na kterém mohou senioři získat informace o místních seniorských sdruženích a spolcích, z oblasti bezpečnosti, prevence, mohou se zúčastňovat různých besed a přednášek. Vyškolený personál jim poradí a bezplatně poskytne informace. V Senior Pointech se mohou zájemci také zaregistrovat do slevové sítě Senior Pas.

„Jednou z priorit Moravskoslezského kraje je podporovat informovanost a zdravý životní styl seniorů. Jsme otevřeni jakékoliv aktivitě, která zkvalitňuje život seniorů. Vážím si toho, že v tolika městech Moravskoslezského kraje úspěšně funguje činnost Senior Pointů a chtěl bych touto cestou poděkovat provozovatelům, zástupcům obcí a samotných pracovníkům Senior Pointů, kteří zlepšují život seniorům v našem kraji, pronesl na úvod pan Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Důležitým bodem setkání byla také otázka dalšího provozování a financování provozu Senior Pointů ze strany Moravskoslezského kraje a také zhodnocení, zda vznik a následná realizace Senior Pointů na území Moravskoslezského kraje splnila očekávání jednotlivých měst a také samotných seniorů. Nejen během setkání vyplynulo, že Senior Pointy jsou seniory hojně využívány a že plní důležitou funkci při podpoře zdravého stárnutí v jednotlivých obcích, a to nejen funkci informační. Na konci celého setkání bylo ze strany měst i kraje potvrzeno, že je zájem v provozování Senior Pointů na území Moravskoslezského kraje nadále pokračovat, a že kraj bude i nadále finančně podporovat činnost Senior Pointů na svém území.

„Jsem nesmírně rád, že se činnost Senior Pointů v našem kraji tak rozvinula, kdy na území našeho kraje je aktuálně provozováno 15 Senior Pointů, což je nejvíce v celé republice. Zároveň jsem rád, že si Senior Pointy našly své místo v daných obcích a že jejich smysl byl na dnešním setkání ze strany měst potvrzen, a že se v následujících letech začnou i finančně spolupodílet na jejich činnosti, uvedl pan Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Moravskoslezský kraj v současné době finančně podporuje ze svého rozpočtu celkem 14 Senior Pointů, a to v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Kopřivnici, Opavě a Ostravě, Českém Těšíně, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkově, Třinci, Krnově a Vítkově, Novém Jičíně a Orlové. Celkově 15. Senior Point je provozován v obvodu Ostrava – Jih a jeho provoz je finančně podporován z rozpočtu tohoto obvodu.

frame-scrollup