Zpráva

Výstupy ze síťování služeb pro děti a jejich rodiny v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj je od července 2016 do června 2019 zapojen do projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ Ministerstva práce a sociálních věcí, který je realizován ve 12 krajích České republiky. Projekt usiluje mimo jiné i o to, aby se nadále snižoval počet dětí, které musí svou rodinu opustit, a podporuje a rozvíjí náhradní rodinnou péči.

Jednou z aktivit projektu je podpora síťování služeb na lokálních a krajských úrovních, v rámci které krajští a lokální síťaři napomáhají propojení sociální, školské a zdravotnické sféry v kontextu péče o děti a jejich rodiny.

Jak vypadá síť služeb pro děti a jejich rodiny v Moravskoslezském kraji, co se podařilo a kde je prostor pro její rozvoj, aby dokázala včas zachytit ohrožení dítěte? Nejen s těmito podněty se můžete seznámit v materiálu s názvem „Síťování služeb pro děti a jejich rodiny v Moravskoslezském kraji“, který je nyní k dispozici na stránkách www.pravonadetstvi.cz.

Dokument je založen na rozhovorech s aktéry mimo jiné z oblasti sociálních služeb, školství, zdravotnictví a na jejich zkušenostech a vnímaných potřebách v oblasti provázání a spolupráce aktérů v síti služeb pro děti a jejich rodiny.

Podkladem byla také práce lokálních síťařů, kteří působili v devíti obcích s rozšířenou působností, které byly do projektu zapojeny: Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Karviná, Nový Jičín, Orlová, Ostrava, Rýmařov a Třinec. O působení lokálních síťařů v těchto obcích a o tom, kdo naplňuje potřeby dětí a jejich rodin v oblastech vztahů, bezpečí, zdraví, učení se, chování a materiálního zajištění v těchto lokalitách se můžete dozvědět více v příslušných Analýzách místních sítí služeb.

Děkujeme všem aktérům sítě služeb pro děti a jejich rodiny za čas, který síťování věnovali, za jejich vysoké pracovní nasazení, profesionalitu a ochotu hledat nová řešení v zájmu dětí a jejich rodin.

logo

27. května 2019
frame-scrollup