Zpráva

Zajištění poskytování péče v zařízení po dobu nouzového stavu

 

Vláda ČR usnesením č. 194 ze dne 12. března 2020 vyhlásila na území České republiky nouzový stav. V návaznosti na vyhlášený nouzový stav Vláda ČR vydala dne 13. 3. 2020 usnesení č. 207, které má v případě potřeby pomoci zabezpečit chod sociálních služeb. Na základě tohoto usnesení budou mít po dobu trvání nouzového stavu žáci a studenti středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol v oboru sociálních služeb vyhlášenou pracovní povinnost z důvodu zajištění péče v zařízení sociálních služeb.

Pracovní povinnost se týká studentů oborů se sociálním, pedagogickým, humanitním a právní zaměřením.

Ministerstvo práce a sociálních věcí k tomuto vydalo doporučené postupy pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19, které se týkají zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu a které je možné nalézt na stránkách MPSV.

Kraje na svém území koordinují pracovní povinnost poskytovatelům sociálních služeb. O přijatých opatřeních pravidelně informují MPSV.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje již obeslal rektory vysokých škol a ředitele středních a vyšších odborných škol s žádostí o zaslání seznamu studentů denního studia příslušných oborů, kteří mohou být v případě potřeby osloveni.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje také spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb a zjišťuje počty zaměstnanců, kteří chybí v sociálních službách z důvodu vyhlášení mimořádného opatření. Poskytovatelé sociálních služeb byli informováni o způsobu předávání potřebných informací.

Vybrané studenty krajský koordinátor vyzve k plnění pracovní povinnosti. Student bude k pracovní povinnosti v konkrétní sociální službě zapojen na základě pracovního příkazu hejtmana kraje. Za konání pracovní povinnosti náleží studentovi peněžní náhrada, která se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení nouzového stavu.

Studenty žádáme o respektování příkazu, pokud budou vybráni k plnění pracovní povinnosti.

O případných změnách budeme informovat dle vývoje situace.

 


18. 3. 2020
frame-scrollup