Zpráva

Zaměstnanci Moravskoslezského kraje sbírají potraviny pro chudé

Na rostoucí počet lidí ohrožených hladověním, ale také na plýtvání jídlem upozorňuje sbírka potravinové pomoci pořádaná při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby připadající na 17. říjen. Do sbírky se letos opět zapojili i zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského v Ostravě a krajských příspěvkových organizací.

Do 19. října je proto na krajském úřadu v Ostravě zřízeno sběrné místo, kam mohou zaměstnanci kraje a také veřejnost nosit potraviny, které nakrmí lidi v nouzi.

„Stále jsou v naší zemi lidé, kteří z nejrůznějších důvodů žijí v chudobě a trpí hladověním. Zároveň však spousta jídla končí v popelnicích, přitom ještě není prošlé a mnohým by hlad pomohlo utišit. Pokud vám není lhostejný osud lidí v nouzi, zapojte se do sbírky. Žádané jsou hlavně trvanlivé potraviny, například cukr, sůl, mouka, luštěniny, rýže, olej, instantní polévky, čaje, káva, sirupy, džemy, konzervy. Potřebné je i dětská výživa, kaše, piškoty, cukrovinky a další. Potraviny by měly být v nepoškozených obalech před vypršením data spotřeby,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální záležitosti Jiří Navrátil.

Dodal, že až sbírka skončí, budou potraviny předány pracovníkům pobočky Potravinové banky v Ostravě, která je prostřednictvím svých partnerských neziskových organizací - Armády spásy, Slezské diakonie, Nové šance, Charity, MensSany, Renarkonu, Vzájemného soužití a dalších rozdělí matkám samoživitelkám žijícím s dětmi v azylových domech, lidem bez přístřeší, osamělým seniorům a dalším lidem v nouzi.

Do svízelné životní situace se může dostat každý z nás, ať už kvůli nečekaným a neovlivnitelným životním událostem nebo následkem vlastních rozhodnutí. Jsem proto velmi rád, že dárců s dobrým srdcem přibývá. Vážím si pomoci všech, kteří se do sbírky zapojují, ať tím, že darují potraviny nebo věnují svůj čas na organizaci celé akce,“ řekl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.


17. října 2018
frame-scrollup