Zpráva

Zápis z 46. jednání PS strategie integrace

ze dne 8.11.2019 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje

Přítomni: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D., Bc. Peter Hančin, Mgr. Jiřina Lízalová, Mgr. Lucie Mastná, Mgr. Lucie Škvaridlová, Bc. Jana Hajderová (zástup za Bc. Hanu Cronovou), Mgr. Jana Kanichová, Mgr. Dagmar Petříková, Ing Miroslav Hodeček
Nepřítomni: Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Petra Havláková, Mgr. Jitka Marková, Kpt. Mgr. Bc. Milan Kozák, Bc. Aranka Obodová, Mgr. Vendula Gojová, Ph.D., Ing. Václava Martinásková

Program:

  1. Zahájení
  2. Tvorba Strategie podpory romských komunit Moravskoslezského kraje na období 2021 až 2027
  3. Různé

Ad 1. Zahájení

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D. přivítala přítomné členy a v 10:00 zahájila jednání. Představila přítomným návrh programu a dotázala se, zda členové skupiny s takto navrženým programem souhlasí. Omluvila nepřítomné členy pracovní skupiny

Ad 2. Tvorba Strategie podpory romských komunit Moravskoslezského kraje

Přítomným členům pracovní skupiny byl představen výstup práce jednotlivých zpracovatelů podkladových materiálů. Vedoucí pracovní skupiny představila návrhovou část v oblasti sociálních služeb, další členové pracovní skupiny představili návrh zpracovaných okruhů v oblasti vzdělávání, komunitní práce, kultury a rozvoje romského jazyka. Jednotlivé okruhy byly diskutovány a doplňovány. Zástupkyně Úřadu práce byla požádána o zjištění aktuálních informací v oblasti zaměstnanosti. Členové pracovní skupiny se shodli, že při přípravě dokumentu bude vhodné oslovit i odboru kultury a památkové péče KÚ MSK. Zástupkyně odboru zdravotnictví sdělila, že odbor zdravotnictví nemá strategický dokument, na který by připravovaná strategie podpory romských komunit mohla odkazovat. Oblast zdravotní péče zůstává z hlediska implementace do strategického dokumentu nevyjasněná a bude předmětem dalších jednání.

Ad 3. Různé

Termín následujícího jednání pracovní skupiny je stanovený na 29. listopadu 2019 v 10:00 hod. v zasedací místnosti odboru sociálních věcí. Jednání bude zaměřené na další zpracování podkladů k připravovanému strategickému materiálu.

Úkoly:
Úkol č. 22
: Zaslání zpracovaných částí členům pracovní skupiny
Termín: 15. 11. 2019
Odpovídá: Bc. Peter Hančin

Úkol č. 23: Oslovit s nabídkou doplnění okruhů podpory romských komunit odbor kultury a památkové péče KÚ MSK
Termín: 15. 11. 2019
Odpovídá: Bc. Peter Hančin

Úkol č. 24: Zaslání připomínek a zpracovaných okruhů témat
Termín: 22. 11. 2019
Odpovídá: členové pracovní skupiny

Schválila: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D.
vedoucí pracovní skupiny

Zapsal: Bc. Peter Hančin
Dne 8. 11. 2019

frame-scrollup