Zpráva

Zápis z 47. jednání PS strategie integrace

ze dne 29.11.2019 konaného v sídle Krajské úřadu Moravskoslezského kraje

Přítomni: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D., Bc. Peter Hančin, Mgr. Lucie Mastná, Mgr. Lucie Škvaridlová, Bc. Monika Hutyrová (zástup za Bc. Hanu Cronovou), Mgr. Jana Kanichová, Kpt. Mgr. Bc. Milan Kozák
Nepřítomni: Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Petra Havláková, Paulína Toráčová, Mgr. Jiřina Lízalová, Bc. Aranka Obodová, Mgr. Vendula Gojová, Ph.D., Ing. Miroslav Hodeček, Mgr. Dagmar Petříková

Program:

  1. Zahájení
  2. Tvorba Strategie podpory romských komunit Moravskoslezského kraje na období 2021 až 2027
  3. Různé

Ad 1. Zahájení

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D. přivítala přítomné členy a v 10:00 zahájila jednání. Představila přítomným návrh programu a dotázala se, zda členové skupiny s takto navrženým programem souhlasí. Omluvila nepřítomné členy pracovní skupiny

Ad 2. Tvorba Strategie podpory romských komunit Moravskoslezského kraje

Přítomným členům pracovní skupiny byly představeny další úpravy strategického dokumentu. Úpravy byly realizovány na základě podnětů členů pracovní skupiny. Vedoucí pracovní skupiny poděkovala za zaslání těchto zpracovaných podnětů. Bc. Peter Hančin informoval o kontaktování odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále v textu „KPP“). KPP nechce zasahovat pracovní skupině do tvorby materiálu, který bude následně projednán na Výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje, případně se k materiálu vyjádří v rámci vnitřního připomínkového řízení. Předpokládaný termín projednání materiálu na Výboru pro národnostní menšiny je 7. 4. 2020. Další část jednání byla věnována úpravám jednotlivých částí dokumentu.

Ad 3. Různé

Termín následujícího jednání pracovní skupiny je stanovený na 17. 1. 2020 v 10:00 hod. v zasedací místnosti odboru sociálních věcí. Jednání bude zaměřené na přípravu a finalizaci dokumentu k připomínkovému řízení.

 

Schválila: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D.
vedoucí pracovní skupiny

Zapsal: Bc. Peter Hančin
Dne 29. 1. 2020

frame-scrollup