Zpráva

Zápis ze 13. jednání Pracovní skupiny pro úkol zaměřený na problematiku řešení podpory osob s atypickým chováním ze dne 11. 12. 2018

Přítomni: Romana Bélová, Jiří Drastík, Lenka Holková, Martina Chlápková, Darja Kuncová, Lenka Kuncová, Zuzana Sklářová, Anna Hamelová, Pavlína Hloušková, Kateřina Krčmářová, Milena Tvrdoňová
Hosté: Eva Žváčková, Gabriela Svobodová
Nepřítomni: Jana Plačková, Anna Hrachovcová, Petr Surovka, Lukáš Spurný

Program:

  1. Úvod
  2. Informace z pracovních skupin
  3. Schválení Metodického rámce pro práci s lidmi s atypickým chováním v pobytových sociálních službách (dále jen „Metodický rámec“)
  4. Různé

Ad 1. Úvod  

Gabriela Svobodová přivítala přítomné a seznámila přítomné s cílem setkání, tj. projednání výstupů z pracovních skupin a finálně schválit text Metodického rámce pro práci s lidmi s atypickým chováním
v pobytových sociálních službách.

Ad 2. Informace z pracovních skupin

Pracovní skupina pro transformaci v Moravskoslezském kraji

V rámci 31. jednání Pracovní skupiny pro transformaci v Moravskoslezském kraji, které proběhlo
16. 11. 2018, byli členové skupiny seznámeni s obsahem Metodického rámce. Pracovní skupina dostala možnost tento dokument připomínkovat, a to formou připomínkovacího formuláře, a to v termínu do 30. 11. 2018. Po uplynutí tohoto termínu nebyly doručeny žádné připomínky.

Pracovní skupina pro kvalitu

V rámci 50. jednání Pracovní skupiny pro kvalitu, které proběhlo 22. 11. 2018, byli členové skupiny seznámeni s obsahem Metodického rámce. Pracovní skupina dostala možnost tento dokument připomínkovat, a to formou připomínkovacího formuláře, a to v termínu do 30. 11. 2018. Po uplynutí tohoto termínu nebyly doručeny žádné připomínky.

Ad 3. Schválení Metodického rámce pro práci s lidmi s atypickým chováním v pobytových sociálních službách

Následně přítomní členové pracovní skupiny jednomyslně schválili text Metodického rámce jako finální (schváleno 11 hlasy).

Zapsala: Eva Žváčková
Schválila: Lenka Holková, vedoucí Pracovní skupiny

Dne 15. 12. 2018

frame-scrollup