Zpráva

Zápis ze 51.jednání PS pro kvalitu

konaného dne 6. března 2020 v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Přítomni: Romana Bélová, Martina Chlápková, Dagmar Chorá, Petr Konečný, Renáta Turoňová

Omluveni: Miroslava Chodurová, Kateřina Krčmářová, Antonín Plachý, Michal Potocký, Květa Staňková, Kristina Stoszková, Martina Vilimová

Hosté: Mgr. Daniel Vrána

Program:

  1. Úvod
  2. Pojednání návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021 – 2023
  3. Diskuse a různé

1. Úvod

Jednání zahájil vedoucí pracovní skupiny pro kvalitu Mgr. Petr Konečný a přivítal přítomné členy a hosta.

2. Projednání návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021 – 2023

Mgr. Daniel Vrána seznámil přítomné členy pracovní skupiny s aktuálním návrhem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021 – 2023 a informoval o možnosti veřejného připomínkování, a to v termínu do 17. 3. 2020 – 12 hodin.

 

V Ostravě 9. března 2020

Zapsala Mgr. Hana Čtveráčková

Schválil Mgr. Petr Konečný, vedoucí Pracovní skupiny pro kvalitu

frame-scrollup