Zpráva

Zpráva o IV. ročníku konference o náhradní rodinné péči konané dne 20. listopadu 2014

4. ročník konference pořádané v rámci projektu Dejme dětem rodinu, jehož hlavním posláním je zvyšovat povědomí veřejnosti o náhradní rodinné péči na území Moravskoslezského kraje, proběhl ve čtvrtek 20. 11. 2014 v prostorách Vyšší odborné školy sociální v Ostravě.

frame-scrollup