Zpráva

Zpráva o jednání Pracovní skupiny prevence kriminality ze dne 12. 3. 2019

Zpráva o jednání Pracovní skupiny prevence kriminality ze dne 12. 3. 2019

Přítomni: Jiří Navrátil, MBA, Mgr. Petra Havláková, Mgr. Bc. Jitka Marková, Mgr. Zuzana Klimszová, Bc. Peter Hančin, plk. Mgr. Bc. Libor Schejok, MBA, por. Mgr. Lukáš Kendzior, Mgr. Andrea Matějková

Omluveni: Mgr. Klára Janoušková M.A., Mgr. Kateřina Kuchtová, Mgr. Patrik Ohnheiser,

Mgr. Daniel Rychlik

Hosté: Mgr. Michal Potocký

Program:

  1. Zahájení
  2. Aktuální vývoj kriminality v Moravskoslezském kraji
  3. Finální bodové hodnocení projektů podaných obcemi z Moravskoslezského kraje do Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019
  4. Různé

Po úvodním zahájení 34. jednání Pracovní skupiny prevence kriminality Moravskoslezského kraje (dále jen „pracovní skupina“) byly prezentovány informace k aktuálnímu vývoji kriminality v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK), které přednesl plk. L. Schejok z Krajského ředitelství policie MSK. Zaznělo např., že Krajské ředitelství policie (dále jen KŘP) MSK je 2. nejvytíženějším ředitelstvím v rámci ČR hned za KŘP Hl. města Prahy, aktuálně je zde zaměstnáno přes 4200 policistů a cca 2 tisíce civilních zaměstnanců. Celkový počet trestných činů (dále jen TČ) v rámci všech krajů ČR i nadále klesá, přesto např. Městské ředitelství policie Ostrava vykázalo za rok 2018 vyšší nápad TČ než měl celý Olomoucký kraj. Dalším bodem jednání bylo finální bodové zhodnocení žádostí o dotaci na realizaci preventivních projektů, podaných obcemi z Moravskoslezského kraje do Programu prevence kriminality (dále jen „PPK„) na místní úrovni pro rok 2019. Celkem bylo členům pracovní skupiny postoupeno k hodnocení 25 projektů od 11 žadatelů. Z daného celkového počtu pracovní skupina doporučila k podpoře s kladným stanoviskem 24 projektů. O konečném poskytnutí dotace rozhodoval opět Republikový výbor pro prevenci kriminality na konci měsíce března. Konečné výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Zapsala: Mgr. Petra Havláková, dne 20. 03. 2019

frame-scrollup