Zpráva

Zpráva o jednání Pracovní skupiny prevence kriminality ze dne 14. 1. 2019

Zpráva o jednání Pracovní skupiny prevence kriminality ze dne 14. 1. 2019

Přítomni: Jiří Navrátil, MBA, Mgr. Petra Havláková, Mgr. Bc. Jitka Marková, Mgr. Zuzana

Klimszová, Mgr. Andrea Matějková, Bc. Peter Hančin, plk. Mgr. Bc. Libor Schejok, Mgr. Klára

Janoušková M.A.,Mgr. Patrik Ohnheiser, por. Mgr. Lukáš Kendzior

Omluveni: Mgr. Kateřina Kuchtová, Mgr. Daniel Rychlik

Hosté: Mgr. Michal Potocký

Program:

  1. Zahájení
  2. Zásady Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019
  3. Projednání projektových záměrů Moravskoslezského kraje (dále jen „MSK“) k předložení do Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019
  4. Vyhodnocení Programu prevence kriminality za rok 2018
  5. Různé

V rámci 33. jednání Pracovní skupiny prevence kriminality Moravskoslezského kraje (dále jen „pracovní skupina“) byli přítomni členové informováni o Zásadách Programu prevence kriminality (dále jen „PPK“) pro rok 2019 a byl jim představen harmonogram pro plnění stanovených termínů tohoto dotačního programu. Dále byli členové pracovní skupiny seznámeni s návrhem obsahu 2 projektů (žádostí) na který bude MSK žádat o dotaci z PPK 2019 – jedná se o tyto projekty: „Zvládání rizikových situací ve veřejných institucích III“ a „Podpora prevence kriminality v kraji“. Pracovní skupinou bylo doporučeno oba projektové záměry předložit ke schválení radě kraje. Na závěr bylo prezentováno celkové vyhodnocení výsledků PPK za rok 2018 - v rámci Moravskoslezského kraje bylo podpořeno 38 projektů finanční dotací ve výši 9,2mil. Kč, v rámci celé ČR pak bylo přerozděleno 54,3mil. Kč na realizaci 220 preventivních projektů.

Zapsala: Mgr. Petra Havláková, dne 16. 01. 2019

frame-scrollup