Zpráva

Zpráva o jednání Pracovní skupiny prevence kriminality ze dne 18. 1. 2018

Zpráva o jednání Pracovní skupiny prevence kriminality ze dne 18. 1. 2018

Přítomni: Jiří Navrátil, MBA, Mgr. Daniel Rychlik, Mgr. Petra Havláková, Mgr. Bc. Jitka Marková,

Mgr. Zuzana Klimszová, Mgr. Kateřina Kuchtová, Mgr. Andrea Matějková, Bc. Peter Hančin

Omluveni: Bc. Libor Schejok, Mgr. Klára Janoušková M.A., Mgr. Patrik Ohnheiser (zástup

za Mgr. Czanieckého)

Hosté: Mgr. Michal Potocký, por. Mgr. Daniela Vlčková

Program:

  1. Zahájení
  2. Vyhodnocení Programu prevence kriminality za rok 2017 (vyhodnocení projektů obcí, vyhodnocení projektů kraje)
  3. Zásady Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2018 (hlavní změny a novinky)
  4. Projednání návrhu na podání žádosti Moravskoslezského kraje do Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018
  5. Různé

Po úvodním zahájení 32. jednání Pracovní skupiny prevence kriminality Moravskoslezského kraje (dále jen „pracovní skupina“) byli její členové informováni o vyhodnocení projektů obcí a kraje realizovaných pomocí dotace z Programu prevence kriminality (dále jen „PPK“) v roce 2017- celkem bylo v Moravskoslezském kraji (dále jen „MSK“) podpořeno 36 obecních projektů a 2 projekty krajské. Dále byly přítomným prezentovány hlavní změny a novinky v Zásadách PPK  pro rok 2018 – nově podporovaná aktivita: bezpečnostní dobrovolník, zavedení víceletého (max. 3 letého) financování projektů domovník – preventista a asistent prevence kriminality a nově bude od roku 2018 možné podávat žádosti o dotaci pouze elektronicky. Členové pracovní skupiny byli také seznámeni s návrhem obsahu projektu (žádosti) na který bude MSK žádat o dotaci z PPK 2018 a tento návrh na závěr doporučili předložit ke schválení radě kraje. Bude se jednat o projekt „Zvládání rizikových situací ve veřejných institucích II“.

Zapsala: Mgr. Petra Havláková, dne 23. 01. 2018

frame-scrollup