Zpráva

Zpráva o jednání Pracovní skupiny prevence kriminality ze dne 19. 3. 2018

Zpráva o jednání Pracovní skupiny prevence kriminality ze dne 19. 3. 2018

Přítomni: Jiří Navrátil, MBA, Mgr. Daniel Rychlik, Mgr. Petra Havláková, Mgr. Bc. Jitka Marková,

Mgr. Zuzana Klimszová, Bc. Peter Hančin, plk. Mgr. Bc. Libor Schejok, Mgr. Patrik Ohnheiser

Omluveni: Mgr. Klára Janoušková M.A., Mgr. Kateřina Kuchtová, Mgr. Andrea Matějková

Hosté: Mgr. Michal Potocký, por. Mgr. Daniela Vlčková

Program:

  1. Zahájení
  2. Finální bodové zhodnocení žádostí o dotaci (projektů) podaných městy, obcemi a dobrovolným svazkem obcí z Moravskoslezského kraje do Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018
  3. Různé

Hlavním bodem 33. jednání Pracovní skupiny prevence kriminality Moravskoslezského kraje (dále jen „pracovní skupina“) bylo finální bodové zhodnocení žádostí o dotaci na realizaci preventivních projektů, podaných obcemi z Moravskoslezského kraje do Programu prevence kriminality (dále jen „PPK„) na místní úrovni pro rok 2018. Celkem bylo členům pracovní skupiny postoupeno k hodnocení 40 projektů od 21 měst a obcí, 1 žádost o dotaci si podal také dobrovolný svazek obcí. Z daného celkového počtu pracovní skupina doporučila k podpoře s kladným stanoviskem 37 projektů. O konečném poskytnutí dotace rozhodl opět Republikový výbor pro prevenci kriminality na konci měsíce března. Na závěr jednání byli členové pracovní skupiny pozváni na odborný seminář s názvem „Obchodování s lidmi“, který se uskuteční v 2. pol. dubna, v prostorách krajského úřadu.

Zapsala: Mgr. Petra Havláková, dne 06. 04. 2018

frame-scrollup