Zpráva

Zveme Vás na diskuzní fóra v oblasti sociálních služeb a sociální práce

V rámci projektu „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000969 bylo spuštěno přihlašování na diskuzní fóra v oblasti sociálních služeb a sociální práce.

Cílem diskusních fór je vést dialog o sporných věcech v jednotlivých druzích sociálních služeb za účelem sjednocení postupů vedoucích efektivnímu začleňování, k narovnání parametrů, k optimalizaci sítě s důrazem na skutečné potřeby uživatelů služeb v kraji.

Mezi klíčová témata patří pojetí kapacity u jednotlivých druhů sociálních služeb, systém výkaznictví, hranice poskytování sociálních služeb, kvalita sociální práce s klientem, meziresortní témata, apod.

Diskuzní fóra jsou určena poskytovatelům sociálních služeb, zadavatelům sociálních služeb, uživatelům sociálních služeb, pečujícím osobám, sociálním pracovníkům na obcích, meziresortním spolupracovníkům či dalším expertům v dané oblasti.

Přehled témat všech fór a možnost přihlášení naleznete na webových stránkách projektu.

Diskuzní fóra

frame-scrollup