Zpráva

Co dělat když

Popis základních situací v rámci problematiky CITES

Koupíte-li si exemplář zařazený do přílohy A (ES) podléhající registrační povinnosti:

Na příslušný registrační úřad je potřeba do 30 dnů zaslat:

 • Vyplněný formulář „Hlášení o změnách vztahujících se k registrovanému exempláři“
 • Originál vyplněného registračního listu (kolonka č. 21)
 • Originál potvrzení ES o výjimce ze zákazu obchodních činností (tzv. žlutý papír)

V případě, že se jedná o exemplář zařazený do přílohy A (ES) je nákup možný pouze s platným potvrzení ES o výjimce ze zákazu obchodních činností (tzv. žlutý papír).

Je-li na potvrzení ES označena kolonka č. 20 křížkem platí výjimka pouze pro držitele jmenovitě uvedeného v kolonce č. 1, tzn. že je platné pouze na jednu transakci a pro další prodej je třeba zažádat o nové potvrzení.

Koupíte-li si exemplář zařazený do přílohy B (ES) podléhající registrační povinnosti:

Na příslušný registrační úřad je potřeba do 30 dnů zaslat:

 • Vyplněný formulář „Hlášení o změnách vztahujících se k registrovanému exempláři“
 • Originál správně vyplněného registračního listu

Koupíte-li si ze zahraničí exemplář podléhající registrační povinnosti

Na příslušný registrační úřad je potřeba do 30 dnů zaslat:

 • Vyplněný formulář „Žádost o novou registraci exempláře“
 • Všechny další doklady, týkající se exempláře (registrační listy rodičů (kopie), kupní smlouvu, dovozní povolení, potvrzení ES o výjimce ze zákazu obchodních činností jedná-li se o exemplář zařazený do přílohy A (ES))

Narodilo (vylíhlo) se mládě druhu podléhajícího registrační povinnosti

Na příslušný registrační úřad je potřeba zaslat:

 • Vyplněný formulář „Žádost o novou registraci exempláře“
 • Všechny další doklady, týkající se exempláře (registrační listy rodičů (kopie), veterinární potvrzení)

Po obdržení nového registračního listu je potřeba na zadní straně stvrdit podpisem správnost uvedených údajů (kolonka č. 19).

Prodáváte-li registrovaný exemplář v rámci ČR

Na příslušný registrační úřad je potřeba do 30 dnů nahlásit změnu vlastníka (možno telefonicky, e-mailem)

 • uvést číslo registračního listu, případně číslo potvrzení ES
 • jméno a adresu nového majitele
 • datum prodeje

V případě, že se jedná o exemplář zařazený do přílohy A (ES) je prodej možný pouze s platným potvrzení ES o výjimce ze zákazu obchodních činností (tzv. žlutý papír). Potvrzení ES je při prodeji předáno novému majiteli.

Prodáváte-li registrovaný exemplář v rámci EU

Na příslušný registrační úřad je potřeba do 30 dnů zaslat

 • Vyplněný formulář „Hlášení o změnách vztahujících se k registrovanému exempláři“
 • Originál registračního listu s uvedením adresy nového majitele a data prodeje

Registrační listy jsou platné pouze na území ČR!

V případě, že se jedná o exemplář zařazený do přílohy A (ES) je prodej možný pouze s platným potvrzení ES o výjimce ze zákazu obchodních činností (tzv. žlutý papír). Potvrzení ES je při prodeji předáno novému majiteli.

Registrovaný exemplář uhynul (uletěl, byl odcizen)

Na příslušný registrační úřad je do 30 dnů potřeba zaslat:

 • Vyplněný formulář „Hlášení o změnách vztahujících se k registrovanému exempláři“
 • Originál registračního listu, originál potvrzení ES o výjimce ze zákazu obchodních činností (tzv. žlutý papír), jedná-li se o exemplář zařazený do přílohy A (ES)
frame-scrollup