Zpráva

8. Společná výzva MŽP a MSK – Společný program na podporu výměny kotlů

Rada kraje svým usnesením č. 48/3603 ze dne 15. 7. 2014 schválila vyhlášení dotačního programu 8. Společná výzva MŽP a MSK – Společný program na podporu výměny kotlů.

Vyhlašovatelem Programu je Ministerstvo životního prostředí a Moravskoslezský kraj s tím, že poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje a Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, zastoupený ředitelem Fondu.

Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce na adrese podacího místa:

Moravskoslezský kraj – krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádosti o dotaci se podávají osobně nebo prostřednictvím poštovních služeb v zalepené obálce označené v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy.

Zahájení příjmu žádostí: 1. 8. 2014 v 7:30

Ukončení příjmu žádostí: výzva ukončena dne 18. 9. 2014

8. Společná výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory (formát PDF; velikost 104 kB)

Seznam podporovaných kotlů pro aktuální výzvu.
(Dovolujeme si Vás upozornit, že Seznam podporovaných kotlů je průběžně aktualizován Státním fondem životního prostředí ČR. V případě dotazů se proto, prosím, obraťte na e-mail: sod-svt@sfzp.cz, popř. tel.: 267 994 117)

Kontaktní osoby:

Moravskoslezský kraj

Ing. Jana Štěpánková, tel.: 595 622 480, e-mail: jana.stepankova@msk.cz

Státní fond životního prostředí ČR

Mgr. Petra Danningerová, tel.: 595 198 443, e-mail: petra.danningerova@sfzp.cz

Zásady:

Přílohy XIII Směrnice Ministerstva životního prostředí (formát PDF; 100 kB)


Vzor náležitostí podání žádostí o dotaci uvedené na obálce (formát PDF; velikost 56 kB)
Souhlas spoluvlastníka (formát PDF; velikost 26 kB)

Přílohy:

frame-scrollup