Zpráva

Dotační program Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015 - 2)

Rada kraje na své schůzi dne 17. 2. 2015 usnesením č. 62/4877 schválila následující podmínky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015 - 2).

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Lhůta pro předkládání žádostí o finanční příspěvky je od 25. 3. 2015 do 17. 4. 2015 včetně.

Kontakt:

Ing. Jana Kroupová, tel. 595 622 692, e-mail: jana.kroupova@msk.cz

Ing. Jakub Hradil, tel. 595 622 695, e-mail: jakub.hradil@msk.cz

Ing. Lenka Heczková, tel. 595 622 683, e-mail: lenka.heczkova@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015 - 2)

Přílohy:

frame-scrollup