Zpráva

Dotační program na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji

Rada kraje na své schůzi dne 15. 1. 2013 usnesením č. 6/343 schválila následující podmínky Dotačního programu na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji na rok 2013.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Termín podání žádosti o dotaci je do 8. 2. 2013.

Kontakt:

Mgr. Roxana Macháčková, odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 595 622 694, e-mail: roxana.machackova@msk.cz

Zásady:

Podmínky Dotačního programu na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji

Přílohy:

frame-scrollup