Zpráva

Dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2012/2013

Rada kraje na své schůzi dne 23. 2. 2012 usnesením č. 104/6777 schválila podmínky dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2012/2013.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.
Termín podání žádostí o finanční příspěvky je 22. března 2012.

Kontakt:

Ing. Daniela Hlubková, odbor školství, mládeže a sportu, tel.: 595 622 706, e-mail: daniela.hlubkova@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2012/2013

Přílohy:

frame-scrollup