Zpráva

Dotační program "Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012"

Rada kraje na své schůzi dne 19. 6. 2012 usnesením č. 113/7471 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Termín podání žádosti o finanční příspěvky je 31. srpen 2012.

Kontakt:

Bc. Jana Bartošková
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel. 595 622 327
e-mail: jana.bartoskova@msk.cz

Podmínky:

Podmínky dotačního programu Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012

Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012 (formát PDF, velikost 95 kB)

Přílohy:

Poznámka: příloha č. 10 se použije i pro účely Průběžného vyúčtování

frame-scrollup