Zpráva

Dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014

Rada kraje na své schůzi dne 27. 2. 2014 usnesením č. 37/2790 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Termín:

Termín podání žádosti o finanční příspěvky je 31. března 2014 do 17:00 hod.

Kontakt:

Bc. Petr Zajac, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 725, e-mail: petr.zajac@kr-moravkoslezsky.cz

Bc. Jana Bartošková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 327, e-mail: jana.bartoskova@msk.cz

Podmínky:

Podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014 (formát PDF; velikost 236 kB)

Přílohy:

frame-scrollup