Zpráva

Dotační program Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014

Rada kraje na své schůzi dne 27. 2. 2014 usnesením č. 37/2787 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Termín:

Uzávěrka doručení žádosti o finanční příspěvky je 11. 4. 2014 včetně.

Kontakt:

Ing. Bc. Roman Honeš, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 461, e-mail: roman.hones@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014 (formát PDF; velikost 213 kB)

Přílohy:

frame-scrollup