Zpráva

Dotační program Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II

Rada kraje na své schůzi dne 10. 9. 2015 usnesením č. 77/6272 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Termín:

Lhůta pro podávání žádostí je od 12. 10. 2015 do 23. 10. 2015.

Kontakt:

Ing. Roman Honeš, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 461, e-mail: roman.hones@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II

Přílohy:

frame-scrollup