Zpráva

Dotační program Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

Rada kraje na své schůzi dne 4. 11. 2014 usnesením č. 55/4260 schválila podmínky dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je do 5. 12. 2014 včetně.

Kontakt:

Bc. Ivana Odstrčilíková, tel.: 595 622 441, e-mail: ivana.odstrcilikova@msk.cz

Odborné dotazy týkající se projektu:

Ing. Pavel Matoušek, tel.: 595 622 161, e-mail: pavel.matoušek@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

Přílohy:

frame-scrollup