Zpráva

Dotační program Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014 – 2. kolo

Rada kraje na své schůzi dne 26. 8. 2014 usnesením č. 50/3905 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014 – 2. kolo (RRC/10/2014).

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je do 30. 9. 2014 včetně.

Kontakt:

Bc. Blanka Sabová, DiS., tel. 595 622 728, e-mail: blanka.sabova@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014

Přílohy:

frame-scrollup