Zpráva

Dotační program Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2015

Rada kraje na své schůzi dne 17. 2. 2015 usnesením č. 62/4939 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2015 (RRC/01/2015).

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Termín:

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 23. 3. do 10. 4. 2015 včetně.

Kontakt:

Mgr. Blanka Sabová, DiS., tel. 595 622 728, e-mail: blanka.sabova@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2015

Přílohy:

frame-scrollup