Zpráva

Dotační program Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

Rada kraje na své schůzi dne 17. 2. 2015 usnesením č. 62/4940 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 (RRC/02/2015).

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Lhůta pro podání žádosti o finanční příspěvky je od 23. 3. do 7. 4. 2015 včetně.

Kontakt:

Mgr. Andrea Pánková, tel.: 595 622 528, e-mail: andrea.pankova@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

Přílohy:

frame-scrollup