Zpráva

Dotační program Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

Rada kraje na své schůzi dne 24. 4. 2014 usnesením č. 42/3149 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2014.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Termín podání žádosti o dotaci:

pro dotační titul č. 1: od 1. 6. 2014 do 30. 6. 2014 včetně

pro dotační tituly č. 2 a 3: od 24. 4. 2014 do 30. 4. 2014 včetně

Kontakt:

pro dotační tituly č. 1 a 2:
Ing. Ema Havelková, MBA, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 314, e-mail: ema.havelkova@msk.cz

pro dotační titul č. 3:
Ing. Andrea Pánková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 528, e-mail: andrea.pankova@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

Přílohy:

frame-scrollup