Zpráva

Dotační program Příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

Rada kraje na své schůzi dne 27. 2. 2014 usnesením č. 37/2780 schválila následující podmínky dotačního programu Příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2014.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Uznatelnost nákladů od 19. 5. 2014 do dne podání žádosti.

Termín podání žádosti je od 30. 5. 2014 do 30. 6. 2014.

Kontaktní osoby:

Mgr. Jana Bezděková, Ph.D., telefon 595 622 530, e-mail jana.bezdekova@msk.cz,

Bc. Vladana Neuwirtová, telefon 595 622 532, e-mail vladana.neuwirtova@msk.cz,

Mgr. Marie Olšovská, telefon 595 622 698, e-mail marie.olsovska@msk.cz.

Zásady:

Podmínky dotačního programu Příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

Přílohy:

frame-scrollup