Zpráva

Navýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Navýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu žadatelům

Pozn.: U jednotlivých poskytovatelů jsou uvedeny pouze služby, na které byla podána žádost o dotaci/dofinancování v termínu od 1. 7. 2015 do 12. 7. 2015
Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby Přidělená výše dotace zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015 (v Kč) Požadovaná výše finančních prostředků (v Kč) Schválená výše finančních prostředků (v Kč) Komentář
1 "Máš čas?", z. s. 26584344 spolek Nízkoprahové denní centrum Racek 7075078 nízkoprahová denní centra 306 000 489 000 306 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
2 Agentura SLUNCE, o.p.s 26851598 obecně prospěšná společnost Poskytování osobní asistence 6828433 osobní asistence 1 643 000 106 000 106 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
3 AlFi, z.s. 02801426 spolek Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS 6431660 raná péče 256 000 27 000 19 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
4 ANIMA VIVA o.s. 26591014 spolek Sociální poradna ANIMA VIVA o.s. 8840509 odborné sociální poradenství 370 000 162 000 115 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
5 ANIMA VIVA o.s. 26591014 spolek Centrum ANIMA Opava 5587445 sociální rehabilitace - 1 045 000 873 000 Návrh dotace stanoven dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
6 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví 3553396 terénní programy - 256 000 199 000 Návrh dotace stanoven dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
7 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Sbor a komunitní centrum, Krnov 3724158 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 343 000 306 000 306 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 a individuálně posouzen dle čl. 5 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
8 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Vyhlídka pro ženy 4023688 služby následné péče 0 349 000 244 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
9 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Domov Přístav II 8990475 domovy se zvláštním režimem - 1 072 000 345 000 Návrh dotace stanoven dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
10 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Azylový dům pro muže 9888745 terénní programy 0 225 430 159 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
11 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Stonožka Ostrava 68308892 spolek Integrační centrum 3285774 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 891 000 81 000 74 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
12 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Stonožka Ostrava 68308892 spolek Integrační centrum 9533187 sociálně terapeutické dílny 881 000 642 000 455 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
13 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček 65471776 spolek Centrum denních služeb 2298502 centra denních služeb 537 000 193 000 137 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
14 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček 65471776 spolek Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 9293287 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 256 000 212 000 150 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
15 Asociace TRIGON, o.p.s. 27027686 obecně prospěšná společnost Sociální rehabilitace v motivačním středisku 2759719 sociální rehabilitace 260 000 200 000 142 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
16 Asociace TRIGON, o.p.s. 27027686 obecně prospěšná společnost Bydlíme! 2015 6905831 chráněné bydlení 303 000 156 000 156 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
17 BESKYD DZR, o.p.s. 28618530 obecně prospěšná společnost BESKYD DZR, o.p.s. 7594614 domovy se zvláštním režimem 1 880 000 1 740 000 1 600 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
18 Bílý nosorožec, o.p.s. 26863901 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5438350 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 000 000 156 000 132 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
19 Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 29390168 obecně prospěšná společnost Sociálně terapeutická dílna Polárka 3032399 sociálně terapeutické dílny 753 000 373 000 373 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
20 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Nový Jičín 3015065 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 784 000 74 000 52 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
21 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Bohumín 4442192 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 782 000 258 000 183 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
22 CENTROM, občanské sdružení 69610371 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice 4049883 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 102 000 0 Navýšení kapacity sociální služby není v souladu se SPRSS MSK na léta 2015 - 2020
23 CENTROM, občanské sdružení 69610371 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice 4598329 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 215 000 170 000 0 Naplnění účelu žádosti, tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v MSK na rok 2015.
24 CENTROM, občanské sdružení 69610371 spolek Středisko pro rodiny s předškolními dětmi Vítkovice 4688048 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 67 000 316 000 67 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
25 - 90 000 0 Navýšení kapacity není v souladu se SPRSS MSK na léta 2015 - 2020
26 CENTROM, občanské sdružení 69610371 spolek Bydlení s doprovodným sociálním programem 8799032 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 328 000 74 000 74 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
27 - 350 000 165 000 Návrh dotace stanoven dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
28 CENTROM, občanské sdružení 69610371 spolek Odborné sociální poradenství Vítkovice 8964874 odborné sociální poradenství 234 000 39 000 27 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
29 - 136 000 0 Navýšení kapacity sociální služby není v souladu se SPRSS MSK na léta 2015 - 2020
30 Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace 48772739 příspěvková organizace pečovatelská služba 2512291 pečovatelská služba 1 839 000 211 000 0 Požadavek na dofinancování není v souladu s čl. IX odst. 1 písm. a) Podmínek dotačního programu.
31 Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace 48772739 příspěvková organizace Centrum denních služeb Domovinka 9123287 centra denních služeb 275 000 120 000 120 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
32 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 00499811 obecně prospěšná společnost Aktivační centrum pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením 8535980 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 127 000 178 000 126 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
33 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Projekt VÝZVA - služba OASA 3151466 osobní asistence 3 262 000 41 000 34 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
34 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Projekt VÝZVA - služba BRÁNA - integrační klub 4090546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 426 000 103 000 103 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
35 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Projekt VÝZVA - služba RESPIT 9351981 odlehčovací služby 172 000 239 000 172 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
36 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z.s. 26640601 spolek Služba následné péče "Pavučina" 8717410 služby následné péče 659 000 21 000 19 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
37 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Opavsko 6458830 osobní asistence 692 000 280 000 280 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
38 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Bruntálsko 9697179 osobní asistence 341 000 39 000 35 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
39 Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s 02407451 obecně prospěšná společnost Tlumočnická služba 1926246 tlumočnické služby 377 000 423 000 377 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
40 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace osobní asistence 6222819 osobní asistence 129 000 43 000 39 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
41 Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 70985383 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 9622449 pečovatelská služba 327 000 41 000 37 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
42 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2009812 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 644 000 471 000 433 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
43 - 165 000 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
44 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Domov pro matky s dětmi 6727529 azylové domy 1 393 000 137 000 105 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
45 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Azylové zařízení 2989798 azylové domy 442 000 210 000 210 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
46 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Pečovatelská služba 6883993 pečovatelská služba 1 717 000 1 169 000 993 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
47 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Pečovatelská služba 9278400 pečovatelská služba 320 000 80 000 0 Požadavek na dofinancování není v souladu s čl. IX odst. 1 písm. a) Podmínek dotačního programu.
48 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením 9611642 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 712 000 105 000 105 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
49 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Centrum pracovní činnosti 3759291 sociálně terapeutické dílny 1 267 000 309 150 219 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
50 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Chráněné bydlení Čtyřlístek 6234750 chráněné bydlení 585 000 1 799 000 1 799 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 a individuálně posouzen dle čl. 5 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
51 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Barevný svět 8337261 domovy pro osoby se zdravotním postižením 12 307 000 209 000 192 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
52 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 církevní organizace Domovinka pro seniory - týdenní stacionář 1024537 týdenní stacionáře 843 000 127 000 107 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
53 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 církevní organizace Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi 4549275 azylové domy 1 260 000 40 000 28 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
54 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Horizont - středisko sociální aktivizace 2280231 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 680 000 1 000 000 680 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
55 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Šance domova - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3760840 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 558 000 327 000 327 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
56 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4004387 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 873 000 400 000 340 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
57 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Sociální poradenství 4479264 odborné sociální poradenství 626 000 100 000 71 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
58 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6583055 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 609 000 166 000 166 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
59 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Poradenské a informační centrum - odborné sociální poradenství 8251178 odborné sociální poradenství 855 000 223 000 171 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
60 DomA - domácí asistence 27031012 spolek osobní asistence 8094715 osobní asistence 0 110 000 110 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
61 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace domov se zvláštním režimem Domova Korýtko, příspěvkové organizace 3412464 domovy se zvláštním režimem 2 293 000 207 000 175 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
62 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace domov pro seniory Domova Korýtko, příspěvkové organizace 4859242 domovy pro seniory 10 276 000 1 024 000 870 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
63 Domov pro seniory Klimkovice 70867844 příspěvková organizace Domov pro seniory Klimkovice 6296698 domovy pro seniory 1 145 000 155 000 142 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
64 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 2614647 pečovatelská služba 540 000 310 000 285 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
65 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 4325007 domovy se zvláštním režimem 2 527 000 873 000 742 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
66 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 7863507 domovy pro seniory 7 111 000 389 000 330 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
67 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace 71196978 příspěvková organizace Domov pro seniory Lludmila, příspěvková organizace 5971576 domovy pro seniory 5 277 000 1 800 000 1 530 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
68 Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace 66933722 příspěvková organizace Domov pro seniory ONDRÁŠ p.o. 3090945 domovy pro seniory 3 011 000 1 489 000 1 265 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
69 Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace 47815868 příspěvková organizace Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace 2651592 domovy pro seniory 3 355 000 142 000 120 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
70 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 75139243 příspěvková organizace Domov seniorů Havířov, p.o. - středisko Helios DZR 2621319 domovy se zvláštním režimem 2 005 000 2 495 000 2 005 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
71 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 75139243 příspěvková organizace Domov seniorů Havířov, p.o. - středisko Luna 9134461 domovy pro seniory 7 076 000 2 724 000 2 506 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
72 Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 70631883 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem 2328852 domovy se zvláštním režimem 1 775 000 572 000 526 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
73 Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 70631883 příspěvková organizace Domov pro seniory 5350391 domovy pro seniory 4 121 000 1 942 000 1 786 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
74 Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 1031861 domovy pro seniory 4 083 000 300 000 255 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
75 Domov Vesna, příspěvková organizace 75154391 příspěvková organizace Domov Vesna, příspěvková organizace 6273668 domovy pro seniory 6 700 000 500 000 460 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
76 Dům seniorů "POHODA", o.p.s. 25852051 obecně prospěšná společnost Dům seniorů "POHODA", o.p.s. 3388167 domovy pro seniory 1 823 000 50 000 42 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
77 EUROTOPIA Opava o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Spolu pro rodiny s dětmi a AMT centra Opava a Bruntál) 1212495 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 586 000 217 400 217 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 a individuálně posouzen dle čl. 5 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
78 - 609 200 603 000 Návrh dotace stanoven dle článku 2 a individuálně posouzen dle čl. 5 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
79 EUROTOPIA Opava o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - CARAVAN 1515547 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 173 000 269 400 173 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
80 EUROTOPIA Opava o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Poradenské středisko Eurotopia 6743224 odborné sociální poradenství 85 000 76 000 53 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 a individuálně posouzen dle čl. 5 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
81 - 276 600 238 000 Návrh dotace stanoven dle článku 2 a individuálně posouzen dle čl. 5 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
82 EUROTOPIA Opava o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Poradenské středisko Eurotopia 6898771 odborné sociální poradenství 203 000 29 000 24 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
83 Fakultní nemocnice Ostrava 00843989 příspěvková organizace Lůžka sociální péče-LDN Klokočov 4831262 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 476 000 1 524 000 476 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
84 FOKUS - Opava 26990881 spolek podpora samostatného bydlení 6221065 podpora samostatného bydlení 206 000 63 800 49 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
85 GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s. 68899327 spolek GALAXIE CENTRUM POMOCI 7322332 denní stacionáře 2 258 000 168 000 119 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
86 Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 01854071 obecně prospěšná společnost Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 4414004 denní stacionáře 1 065 000 155 000 131 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
87 Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Charitní dům pokojného stáří sv. Františka 1751857 domovy pro seniory 1 606 000 213 000 164 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
88 Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Noclehárna sv. Martina 4767754 noclehárny 915 000 132 000 112 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
89 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní středisko Kometa 1304507 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 733 000 24 000 18 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
90 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 1449464 pečovatelská služba - 148 000 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
91 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní dům pro seniory v Hnojníku 2315508 domovy pro seniory 2 120 000 190 000 161 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
92 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní centrum pro seniory 3415571 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 606 000 211 000 211 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
93 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní asistence 3710726 osobní asistence - 92 000 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
94 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní dům pokojného stáří 4666129 domovy pro seniory 1 098 000 137 000 116 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
95 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní poradna 8418036 odborné sociální poradenství 0 330 000 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
96 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní dům pro matky v tísni 9413375 azylové domy 845 000 300 000 213 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
97 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 1682441 pečovatelská služba 594 000 91 000 0 Požadavek na dofinancování není v souladu s čl. IX odst. 1 písm. a) Podmínek dotačního programu.
98 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 církevní organizace Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3675911 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 183 000 398 000 183 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
99 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 církevní organizace Charitní asistenční služba 8210455 osobní asistence 135 000 159 000 135 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
100 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké 1668225 domovy pro seniory 6 387 000 713 000 606 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
101 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 3894727 pečovatelská služba 838 000 460 000 391 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
102 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Centrum Pramínek 5623457 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 260 000 68 000 62 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
103 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Oáza pokoje pro psychicky nemocné 6230469 domovy se zvláštním režimem 4 292 000 185 000 157 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
104 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Týdenní stacionář 6479518 týdenní stacionáře 177 000 113 000 103 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
105 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Odlehčovací služba 8409096 odlehčovací služby 681 000 149 000 114 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
106 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Poradenské centrum 9210617 odborné sociální poradenství 474 000 68 000 62 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
107 Charita Hlučín 44941960 církevní organizace Charitní domov sv. Mikuláše - Ludgeřovice 5876950 domovy pro seniory 2 202 000 148 000 125 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
108 Charita Jablunkov 26520923 církevní organizace Denní stacionář sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním postižením 4409186 denní stacionáře 836 000 265 000 204 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
109 Charita Nový Jičín 73635677 církevní organizace Charitní dům blahoslavené Matky Terezy - azylový dům 2810272 azylové domy 1 571 000 644 000 457 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
110 Charita Nový Jičín 73635677 církevní organizace Charitní dům blahoslavené Matky Terezy - noclehárna 9726424 noclehárny 833 000 331 800 331 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
111 Charita Odry 62351052 církevní organizace Pečovatelská služba 9472138 pečovatelská služba 715 000 266 000 244 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
112 Charita Opava 43964591 církevní organizace Radost sociálně terapeutická dílna 1478695 sociálně terapeutické dílny 1 835 000 199 000 183 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
113 Charita Opava 43964591 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 2646941 pečovatelská služba 2 100 000 150 000 106 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
114 Charita Opava 43964591 církevní organizace Občanská poradna - Opava 2959003 odborné sociální poradenství 809 000 250 000 230 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
115 Charita Opava 43964591 církevní organizace Mraveneček 5374830 denní stacionáře 1 369 000 148 000 125 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
116 Charita Opava 43964591 církevní organizace Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách 8272919 chráněné bydlení 1 394 000 336 000 285 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
117 Charita Opava 43964591 církevní organizace Denní stacionář pro seniory 8521161 denní stacionáře 1 145 000 130 000 110 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
118 Charita Opava 43964591 církevní organizace Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách 8724700 sociální rehabilitace 606 000 614 000 435 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
119 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Alžběty-denní centrum 2483900 centra denních služeb 232 000 100 000 100 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
120 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Václava-domov pokojného stáří 2640976 domovy pro seniory 3 958 000 140 000 119 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
121 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Zdislavy-azylový dům pro matky s dětmi 4252755 azylové domy 1 538 000 300 000 255 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
122 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko M. Magone-nizkoprahové zařízení pro děti a mládež 4358824 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 762 000 200 000 170 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
123 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko Matky Terezy-pečovatelská služba Hrabyně 4788658 pečovatelská služba 418 000 40 000 28 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
124 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko M. Magone-krizová pomoc 5551309 krizová pomoc 231 000 250 000 231 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
125 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Alžběty-zařízení pro přechodný pobyt seniorů 6349785 domovy pro seniory 2 396 000 200 000 170 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
126 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko Matky Terezy-pečovatelská služba Ostrava 6668963 pečovatelská služba 839 000 550 000 467 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
127 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Poradna Charity Ostrava 8747321 odborné sociální poradenství 349 000 124 000 124 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
128 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům Salvator Krnov-domov pro osoby se specifickými potřebami 9564778 domovy se zvláštním režimem 3 420 000 500 000 425 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
129 Charita Studénka 44937377 církevní organizace Byt pro matky v tísni 2845276 azylové domy 48 000 31 000 22 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
130 Charita Studénka 44937377 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 6665663 pečovatelská služba 426 000 134 000 113 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
131 Charita Studénka 44937377 církevní organizace dům pokojného stáří - Domov sv. Anny 9054570 domovy pro seniory 1 718 000 282 000 217 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
132 Charita sv. Alexandra 26520788 církevní organizace chráněné bydlení Charity sv. Alexandra 8696326 chráněné bydlení 1 171 000 316 000 224 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
133 JINAK, o.p.s 01606085 Obecně prospěšná společnost Sociálně terapeutická dílna Jinak 2025647 sociálně terapeutické dílny - 231 600 19 000 Návrh dotace stanoven dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
134 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Frýdek-Místek-sociální rehabilitace 1440607 sociální rehabilitace 440 000 70 000 70 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
135 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Nový Jičín-sociální rehabilitace 3406829 sociální rehabilitace 540 000 150 000 150 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
136 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Opava-sociální rehabilitace 4508339 sociální rehabilitace 444 000 590 000 418 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
137 Konvent sester alžbětinek v Jablunkově 00494330 církevní organizace Domov sv. Alžběty 7148787 domovy pro seniory 4 610 000 2 190 000 1 861 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
138 Krizové centrum Ostrava, o. s. 22735283 spolek Krizové centrum Ostrava 9861220 krizová pomoc 3 206 000 661 000 469 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
139 Krystal Help o.s. 26598086 spolek Terénní program Krnovsko 1336555 terénní programy 110 000 156 500 110 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
140 Krystal Help o.s. 26598086 spolek SLUNCE- služby nízkoprahového centra 7816835 kontaktní centra 546 000 454 000 0 Naplnění účelu žádosti, tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu protidrogové politiky kraje na rok 2015.
141 Město Frenštát pod Radhoštěm 00297852 obec Pečovatelská služba 5813515 pečovatelská služba 215 000 125 000 106 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
142 MIKASA z.s. 22832386 spolek MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením 9063554 denní stacionáře 578 000 339 000 339 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
143 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 26850176 obecně prospěšná společnost Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. 8949406 odborné sociální poradenství 195 000 131 000 131 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
144 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Karviná 4322409 služby následné péče 0 316 000 316 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
145 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Český Těšín 4889012 služby následné péče 0 267 000 267 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
146 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Frýdek-Místek 9692583 služby následné péče 0 330 000 330 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
147 Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek 22880011 spolek Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené 6403681 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 563 000 95 000 67 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
148 Nemocnice Český Těšín a.s. 25897551 akciová společnost Sociální lůžka 2885056 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 424 000 250 000 192 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
149 Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. 27778584 obecně prospěšná společnost Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. 7787458 centra denních služeb 1 466 000 100 000 71 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
150 o.s. Filadelfie 26548518 spolek Nízkoprahový klub U-kryt 7453469 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 628 000 35 000 26 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
151 Občanské sdružení "AVE" 65468431 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STŘEP 2825803 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 506 000 356 900 253 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 a individuálně posouzen dle čl. 5 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
152 Občanské sdružení Heřmánek 67339034 spolek Dům na půli cesty Heřmánek 5295050 domy na půl cesty 1 856 000 169 000 143 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
153 Obec Dolní Lutyně 00297461 obec Pečovatelská služba a Dům s pečovatelskou službou 5680601 pečovatelská služba 54 000 61 000 54 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
154 Oblastní spolek ČČK Karviná 00426458 spolek Gerontocentrum ČČK 1384145 odlehčovací služby 42 000 28 000 23 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
155 Oblastní spolek ČČK Karviná 00426458 spolek Gerontocentrum ČČK 2598581 domovy pro seniory 1 661 000 1 599 000 1 359 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
156 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost OPEN STREET 5923005 terénní programy 398 000 269 000 269 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 a individuálně posouzen dle čl. 5 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". Dofinancování poskytnuto pro oblast Opava.
157 Pavučina o.p.s. 02243041 obecně prospěšná společnost Free klub 8902024 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 137 000 233 000 137 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
158 Podané ruce - osobní asistence 70632596 spolek Poskytování služeb osobní asistence 9781801 osobní asistence 8 242 000 31 000 28 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
159 Podhorská nemocnice a.s. 47668989 akciová společnost sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 6361336 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 837 000 30 000 25 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
160 PRAPOS 27011283 spolek KROKY 8014263 sociálně terapeutické dílny 490 000 80 000 56 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
161 PRAPOS 27011283 spolek START 8621793 centra denních služeb 517 000 33 000 0 Naplnění účelu žádosti, tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v MSK na rok 2015.
162 Salus o.p.s 25851403 obecně prospěšná společnost sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6295220 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 115 000 42 000 38 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
163 Salus o.p.s 25851403 obecně prospěšná společnost Domov pro matky a děti v nouzi 7352759 azylové domy 982 000 26 000 26 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
164 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Denní stacionář 4039646 denní stacionáře 848 000 286 000 286 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
165 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Stacionář Lipová 5447282 denní stacionáře 910 000 146 000 103 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
166 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Chráněné bydlení 9250237 chráněné bydlení 1 449 000 144 000 132 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
167 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství 1089020 odborné sociální poradenství 594 000 40 000 28 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
168 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program 1314379 terénní programy 596 000 510 000 392 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
169 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EDEN Nový Jičín, denní stacionář 1437997 denní stacionáře 2 152 000 128 000 90 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
170 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace PORADNA PRO RODINU Havířov, odborné sociální poradenství 1443002 odborné sociální poradenství 232 000 25 000 23 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
171 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ELIM Stonava, pečovatelská služba 1662001 pečovatelská služba 294 000 300 000 213 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
172 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Český Těšín, nízkoprahové denní centrum 1844995 nízkoprahová denní centra 488 000 144 000 102 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
173 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení 1936933 podpora samostatného bydlení 402 000 280 000 0 Požadavek na dofinancování není v souladu s čl. IX odst. 1 písm. a) Podmínek dotačního programu.
174 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETANIA Komorní Lhotka, domov pro seniory 2074423 domovy pro seniory 1 073 000 192 000 147 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
175 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace DORKAS Ostrava, tísňová péče 2097497 tísňová péče 1 183 000 46 000 39 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
176 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE, Frýdek - Místek, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2165295 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 731 000 356 000 252 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
177 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace HANNAH Orlová, azýlový dům 2217381 azylové domy 2 429 000 338 000 287 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
178 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KARMEL Tichá 2225555 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 215 000 190 000 134 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
179 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Třinec, sociální rehabilitace 2248240 sociální rehabilitace 413 000 48 000 36 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
180 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace CHANA Bruntál, azylový dům 2348043 azylové domy 1 583 000 125 000 96 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
181 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EDEN Český Těšín, denní stacionář 2434027 denní stacionáře 2 124 000 196 000 139 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
182 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KARMEL Tichá 2460486 denní stacionáře 549 000 85 000 65 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
183 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením 2604518 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 679 000 311 000 286 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
184 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům pro ženy a ženy s dětmi 2617969 azylové domy 3 704 000 699 000 538 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
185 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Bruntál, Rýmařov 2793900 azylové domy 2 980 000 220 000 187 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
186 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISITENCE Karviná, Orlová 2915748 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 716 000 195 000 138 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
187 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EUNIKA Karviná, denní stacionář 3017245 denní stacionáře 2 478 000 578 000 410 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
188 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Poradna rané péče EUNIKA 3398605 raná péče 300 000 120 000 92 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
189 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EBEN-EZER Český Těšín, sociálně terapeutické dílny 3475508 sociálně terapeutické dílny 771 000 129 000 91 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
190 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace OBČANSKÁ PORADNA Karviná 3713576 odborné sociální poradenství 616 000 324 000 298 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
191 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Český Těšín, noclehárna 3942701 noclehárny 890 000 120 000 102 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
192 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Český Těšín, terénní program 4136224 terénní programy 478 000 62 000 44 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
193 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Frýdek-Místek, Azylový dům pro ženy 4153096 azylové domy 391 000 109 000 77 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
194 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace POHODA Karviná 4203571 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 986 000 334 000 237 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
195 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Karviná noclehárna 4224635 noclehárny 1 117 000 38 000 0 Požadavek na dofinancování není v souladu s čl. IX odst. 1 písm. a) Podmínek dotačního programu.
196 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov 4316714 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 564 000 1 690 000 1 690 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 a individuálně posouzen dle článku 5 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
197 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku, Město Albrechtice, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4382973 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 301 000 463 000 301 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
198 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EEFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny 4512437 sociálně terapeutické dílny 1 588 000 312 000 221 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
199 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Český Těšín, osobní asistence 4534710 osobní asistence 397 000 295 000 209 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
200 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace HOSANA Karviná, domov pro osoby s mentálním postižením 4734974 domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 676 000 497 000 382 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
201 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE Jablunkov, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4836948 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 79 000 84 000 59 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
202 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Frýdek-Místek, terénní program 4959896 terénní programy 497 000 18 000 13 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
203 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SALOME Bohumín, denní stacionář 5024458 denní stacionáře 2 336 000 100 000 71 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
204 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum 5278750 nízkoprahová denní centra 1 059 000 19 000 13 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
205 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace LYDIE Český Těšín, raná péče 5283141 raná péče 391 000 174 000 133 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
206 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny 5406711 sociálně terapeutické dílny 1 150 000 370 000 340 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
207 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Frýdek-Místek, sociální rehabilitace 5482313 sociální rehabilitace 353 000 10 000 0 Požadavek na dofinancování není v souladu s čl. IX odst. 1 písm. a) Podmínek dotačního programu.
208 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SILOE Ostrava, odlehčovací služby 5614569 odlehčovací služby 471 000 59 000 45 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
209 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabiliatce 5724565 sociální rehabilitace 732 000 44 000 31 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
210 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ELPIS Bruntál, odborné sociální porenství 5875485 odborné sociální poradenství 426 000 119 000 84 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
211 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace OBČANSKÁ PORADNA Havířov, oborné sociální poradenství 5881200 odborné sociální poradenství 601 000 60 000 60 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
212 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Bruntál, sociální rehabilitace 6083685 sociální rehabilitace 477 000 208 000 147 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
213 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6107325 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 560 000 30 000 21 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
214 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6151225 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 903 000 230 000 163 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
215 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Frýdek-Místek, noclehárna pro ženy 6200763 noclehárny 380 000 14 000 11 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
216 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace LYDIE Český Těšín, denní stacionář 6283797 denní stacionáře 2 075 000 334 000 237 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
217 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KONTAKT Karviná 6309790 terénní programy 1 002 000 300 000 213 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
218 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ELIM Ostrava, pečovatelská služba 6314169 pečovatelská služba 459 000 28 000 23 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
219 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EFFATHA Krnov, sociálně terapeutická dílna 6624329 sociálně terapeutické dílny 595 000 1 262 000 1 262 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 a individuálně posouzen dle čl. 5 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
220 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Jablunkov, osobní asistence 6694270 osobní asistence 300 000 96 000 68 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
221 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení 6790253 chráněné bydlení 1 339 000 147 000 113 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
222 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení 7185364 chráněné bydlení 1 235 000 375 000 318 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
223 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Třinec, chráněné bydlení 7535215 chráněné bydlení 433 000 190 000 134 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
224 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro matky s dětmi 8078894 azylové domy 414 000 115 600 82 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
225 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Třinec-Kanada, noclehárna 8323743 noclehárny 823 000 30 000 0 Požadavek na dofinancování není v souladu s čl. IX odst. 1 písm. a) Podmínek dotačního programu.
226 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TIMOTEI Bruntál 8324876 domy na půl cesty 1 258 000 359 000 305 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
227 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Krnov, sociální rehabilitace 8467500 sociální rehabilitace 466 000 991 000 991 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 a individuálně posouzen dle čl. 5 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
228 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EFFATHA Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, sociálně terapeutické dílny 8571791 sociálně terapeutické dílny 1 232 000 89 000 63 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
229 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Jablunkov, odlehčovací služby 8581693 odlehčovací služby 149 000 38 000 29 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
230 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Třinec, osobní asistence 8729330 osobní asistence 357 000 36 000 25 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
231 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Poradna rané péče MATANA 8788535 raná péče 929 000 42 000 32 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
232 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 8809867 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 217 000 30 000 0 Požadavek na dofinancování není v souladu s čl. IX odst. 1 písm. a) Podmínek dotačního programu.
233 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Třinec, azylový dům 8994387 azylové domy 2 290 000 2 430 000 2 065 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
234 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BENJAMÍN Krnov, denní stacionář 9243486 denní stacionáře 2 182 000 362 000 257 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
235 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení 9674774 chráněné bydlení 274 000 26 000 23 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
236 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Horní Suchá 1023545 domovy pro seniory 2 157 000 553 000 470 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
237 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Karviná 2723929 domovy pro seniory 2 658 000 812 000 690 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
238 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Český Těšín 3690914 domovy pro seniory 2 374 000 1 035 000 796 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
239 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová 9616345 domovy pro seniory 3 842 000 234 000 198 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
240 Služby Dobrého Pastýře 66739373 Církve a náboženské společnosti azylový dům 3073645 azylové domy - 55 000 55 000 Návrh dotace stanoven dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
241 Služby Dobrého Pastýře 66739373 Církve a náboženské společnosti sociální rehabilitace 4525093 sociální rehabilitace - 50 000 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
242 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace denní stacionář "Dům V Aleji" 5502147 denní stacionáře 1 361 000 297 000 234 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
243 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Byt chráněného bydlení 7497274 chráněné bydlení 161 000 59 000 50 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
244 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Centrum denních služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením 8997193 centra denních služeb 198 000 132 000 132 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
245 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Asistenční služba 9628599 osobní asistence 276 000 203 000 203 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
246 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy pro seniory 1839021 domovy pro seniory 1 877 000 673 000 619 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
247 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy se zvláštním režimem 5263370 domovy se zvláštním režimem 3 843 000 425 000 0 Požadavek na dofinancování není v souladu s čl. IX odst. 1 písm. a) Podmínek dotačního programu.
248 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace odlehčovací služby 7211474 odlehčovací služby 92 000 87 000 80 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
249 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace pečovatelská služba 7511732 pečovatelská služba 738 000 262 000 0 Požadavek na dofinancování není v souladu s čl. IX odst. 1 písm. a) Podmínek dotačního programu.
250 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Jantar 9012556 denní stacionáře 484 000 265 000 188 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
251 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy pro osoby se zdravotním postižením 9797734 domovy pro osoby se zdravotním postižením 260 000 78 000 78 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
252 Společenství Romů na Moravě, Romano jekhetaniben pre Morava 44015178 spolek TSP SRNM Olomouc + pracoviště Rýmařov 8450481 terénní programy 369 000 152 500 139 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
253 Statutární město Ostrava 00845451 obec ÚMOb MOaP - Odlehčovací služba 2398015 odlehčovací služby 62 000 260 000 62 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
254 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 2703738 pečovatelská služba 1 199 000 107 000 98 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
255 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 4203117 pečovatelská služba 410 000 590 000 0 Požadavek na dofinancování není v souladu s čl. IX odst. 1 písm. a) Podmínek dotačního programu.
256 Statutární město Ostrava 00845451 obec Zařízení denního pobytu pro seniory s nepřetržitým provozem 4861140 odlehčovací služby 111 000 29 000 26 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
257 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 6146782 pečovatelská služba 116 000 484 000 0 Požadavek na dofinancování není v souladu s čl. IX odst. 1 písm. a) Podmínek dotačního programu.
258 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 7462625 pečovatelská služba 270 000 38 000 34 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
259 Statutární město Ostrava 00845451 obec Nízkoprahové a poradenské centrum Ostrava - Kunčičky, Holvekova 204/44 8349954 odborné sociální poradenství 0 245 000 214 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
260 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem 6969901 domovy se zvláštním režimem 2 453 000 97 000 82 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
261 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Domov pro seniory 7110344 domovy pro seniory - 580 000 77 000 Návrh dotace stanoven dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
262 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Pečovatelská služba 7380363 pečovatelská služba 346 000 54 000 0 Požadavek na dofinancování není v souladu s čl. IX odst. 1 písm. a) Podmínek dotačního programu.
263 Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 73214892 příspěvková organizace SAS Tunnel 2231574 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 99 000 125 000 88 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
264 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 25863151 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 5635236 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 366 000 264 000 264 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
265 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 25863151 obecně prospěšná společnost Odborné sociální poradenství 5919338 odborné sociální poradenství 159 000 106 000 106 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
266 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 25863151 obecně prospěšná společnost Průvodcovské a předčitatelské služby 9114537 průvodcovské a předčitatelské služby 172 000 56 000 47 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
267 Tyfloservis, o.p.s. 26200481 obecně prospěšná společnost Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Ostrava 4276818 sociální rehabilitace 749 000 131 000 100 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
268 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Vila Vančurova o.p.s. 3834335 domovy pro seniory 1 507 000 309 000 219 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
269 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Odlehčovací služba 5569421 odlehčovací služby 96 000 133 000 94 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
270 Vzájemné soužití o.p.s 65497996 obecně prospěšná společnost Terénní programy organizační jednotky Helpale 3687518 terénní programy 1 200 000 60 000 60 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
271 Vzájemné soužití o.p.s 65497996 obecně prospěšná společnost Pomocná ruka 4358396 terénní programy 917 000 94 000 0 Požadavek na dofinancování není v souladu s čl. IX odst. 1 písm. a) Podmínek dotačního programu.
272 Vzájemné soužití o.p.s 65497996 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-Komunitní centrum Liščina 8803706 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 110 000 200 000 170 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
Celkem 310 616 000 85 153 880 65 611 000  

Navýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu žadatelům

Pozn.: U jednotlivých poskytovatelů jsou uvedeny pouze služby, na které byla podána žádost o dofinancování v termínu od 1. 11. 2015 do 10. 11. 2015

Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby Přidělená výše dotace zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015 a usnesením č. 16/1600 ze dne 25. 9. 2015 (v Kč) Požadovaná výše finančních prostředků (v Kč) Schválená výše finančních prostředků (v Kč) Komentář
1 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Komunitní centrum, Obránců míru 15, Havířov - Šumbark 1461792 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 565 000 185 000 138 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
2 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví 3553396 terénní programy 1 424 000 700 000 42 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
3 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Sbor a komunitní centrum, Krnov 3724158 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 649 000 100 000 0 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
4 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrava Přívoz 6317306 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 750 000 246 000 221 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
5 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Centrum sociálních služeb Krnov 6695046 noclehárny 785 000 100 000 100 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
6 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 6924546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 941 000 145 000 0 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
7 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Domov Přístav II 8990475 domovy se zvláštním režimem 3 395 000 637 000 477 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
8 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Komunitní centrum, Obránců míru 15, Havířov - Šumbark 9583580 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 377 000 123 000 0 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
9 Centrum Anabell, z.s. 26606518 spolek Odborné sociální poradenství v KCA Ostrava 2175821 odborné sociální poradenství 85 000 487 400 85 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
10 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Alžběty-denní centrum 2483900 centra denních služeb 332 000 68 000 68 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
11 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Františka - noclehárna 3646854 noclehárny 1 757 000 100 000 90 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
12 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko Matky Terezy-pečovatelská služba Ostrava 6668963 pečovatelská služba 1 306 000 294 000 220 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
13 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům Salvator Krnov-domov pro osoby se specifickými potřebami 9564778 domovy se zvláštním režimem 3 845 000 134 000 100 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
14 Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka, příspěvková organizace 00847038 příspěvková organizace Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka 3512416 domovy pro osoby se zdravotním postižením 3 208 000 920 000 460 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
15 JINAK, o.p.s 01606085 Obecně prospěšná společnost Sociálně terapeutická dílna Jinak 2025647 sociálně terapeutické dílny 809 000 215 000 190 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
16 Konvent sester alžbětinek v Jablunkově 00494330 církevní organizace Domov sv. Alžběty 7148787 domovy pro seniory 6 471 000 329 000 246 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
17 Pavučina o.p.s. 02243041 obecně prospěšná společnost Free klub 8902024 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 274 000 96 000 96 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
18 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETANIA Komorní Lhotka, domov pro seniory 2074423 domovy pro seniory 1 220 000 45 000 22 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
19 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KARMEL Tichá 2225555 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 349 000 56 000 0 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
20 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EUNIKA Karviná, denní stacionář 3017245 denní stacionáře 2 888 000 168 000 0 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
21 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace POHODA Karviná 4203571 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 223 000 97 000 0 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
22 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku, Město Albrechtice, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4382973 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 602 000 60 000 54 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
23 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Český Těšín, osobní asistence 4534710 osobní asistence 606 000 86 000 0 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
24 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace LYDIE Český Těšín, denní stacionář 6283797 denní stacionáře 2 312 000 97 000 0 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
25 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KONTAKT Karviná 6309790 terénní programy 1 215 000 111 000 0 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
26 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EFFATHA Krnov, sociálně terapeutická dílna 6624329 sociálně terapeutické dílny 1 857 000 75 000 0 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
27 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení 6790253 chráněné bydlení 1 452 000 34 000 17 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
28 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení 7185364 chráněné bydlení 1 553 000 57 000 42 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
29 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TIMOTEI Bruntál 8324876 domy na půl cesty 1 563 000 54 000 40 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
30 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Třinec, azylový dům 8994387 azylové domy 4 355 000 365 000 273 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
31 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BENJAMÍN Krnov, denní stacionář 9243486 denní stacionáře 2 439 000 105 000 0 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
32 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace denní stacionář "Dům V Aleji" 5502147 denní stacionáře 1 595 000 63 000 63 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
33 Sociální služby města Havířova příspěvková organizace 60337583 příspěvková organizace Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" 1676477 raná péče 102 000 8 000 8 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
34 Sociální služby města Havířova příspěvková organizace 60337583 příspěvková organizace Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 6422385 nízkoprahová denní centra 677 000 3 000 2 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
35 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy pro seniory 1839021 domovy pro seniory 2 496 000 54 000 48 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
36 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace odlehčovací služby 7211474 odlehčovací služby 172 000 7 000 6 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
37 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Domov pro seniory 7110344 domovy pro seniory 5 227 000 503 000 251 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
Celkem 62 876 000 6 927 400 3 359 000  
frame-scrollup