Zpráva

Nenavýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Nenavýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu žadatelům

Pozn.: U jednotlivých poskytovatelů jsou uvedeny pouze služby, na které byla podána žádost o dotaci/dofinancování v termínu od 1. 7. 2015 do 12. 7. 2015
Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby Přidělená výše dotace zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015 (v Kč) Požadovaná výše finančních prostředků (v Kč) Schválená výše finančních prostředků (v Kč) Komentář
1 Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. 26623064 spolek Domov APLA Praha 3523407 domovy se zvláštním režimem 799 000 161 000 0 Požadavek na dofinancování posouzen dle čl. 7 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
2 Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. 26623064 spolek Odlehčovací služby pro lidi s autismem 9864940 odlehčovací služby 0 126 000 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
3 Astrid, o.p.s. 28594622 obecně prospěšná společnost Sociální rehabilitace Ostrava 7338931 sociální rehabilitace 1 466 000 2 100 000 0 Požadavek na dofinancování posouzen dle čl. 7 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
4 Centrum Anabell, z.s. 26606518 spolek Odborné sociální poradenství v KCA Ostrava 2175821 odborné sociální poradenství 85 000 487 400 0 Požadavek na dofinancování posouzen dle čl. 7 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
5 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Denní stacionář Radost 2053358 denní stacionáře 677 000 423 000 0 Požadavek na dofinancování není v souladu s čl. IX odst. 1 písm. a) Podmínek dotačního programu.
6 Futra 67339018 spolek NZDM Futra 3838899 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 369 000 72 000 0 Naplnění účelu žádosti, tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v MSK na r. 2015.
7 Charita Třinec 49591215 církevní organizace charitní asistenční služba 1760507 osobní asistence 871 000 58 000 0 Naplnění účelu žádosti, tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v MSK na r. 2015.
8 Město Jablunkov 00296759 obec pečovatelská služba 1989302 pečovatelská služba 111 000 415 000 0 Požadavek na dofinancování není v souladu s čl. IX odst. 1 písm. a) Podmínek dotačního programu.
9 Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky 00537675 spolek Poradna pro ženy a dívky Frýdek-Místek 2522171 odborné sociální poradenství 179 000 110 000 0 Požadavek na dofinancování posouzen dle čl. 7 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
10 Renarkon, o. p. s 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program na Novojičínsku 2150312 terénní programy 238 000 42 000 0 Naplnění účelu žádosti, tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu protidrogové politiky kraje na rok 2015.
11 Renarkon, o. p. s 25380443 obecně prospěšná společnost Drogová poradna Renarkon o.p.s. 4597810 odborné sociální poradenství 154 000 100 000 0 Naplnění účelu žádosti, tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v MSK na r. 2015.
12 Renarkon, o. p. s 25380443 obecně prospěšná společnost Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek 5758100 kontaktní centra 326 000 122 000 0 Naplnění účelu žádosti, tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu protidrogové politiky kraje na rok 2015.
13 Renarkon, o. p. s 25380443 obecně prospěšná společnost Kontaktní centrum Ostrava 7590883 kontaktní centra 315 000 103 000 0 Naplnění účelu žádosti, tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu protidrogové politiky kraje na rok 2015.
14 ROZKOŠ bez RIZIKA 44990901 spolek Nejste na to samy Brno 4441304 terénní programy 522 000 48 000 0 Požadavek na dofinancování posouzen dle čl. 7 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
Celkem 6 112 000 4 367 400 0  

Nenavýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu žadatelům

Pozn.: U jednotlivých poskytovatelů jsou uvedeny pouze služby, na které byla podána žádost o dofinancování v termínu od 1. 11. 2015 do 10. 11. 2015

Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby Přidělená výše dotace zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015 a usnesením č. 16/1600 ze dne 25. 9. 2015 (v Kč) Požadovaná výše finančních prostředků (v Kč) Schválená výše finančních prostředků (v Kč) Komentář
1 GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s. 68899327 spolek GALAXIE CENTRUM POMOCI 7322332 denní stacionáře 2 377 000 49 000 0 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
Celkem 2 377 000 49 000 0  
frame-scrollup